Snoeien voor een betere conditie en gezondheid

Snoei bevordert vitaliteit. Het stimuleert een plant veel jong schot en verse cellen te maken.

UNDEFINED

Inactieve (slapende) knoppen lopen uit en de energie van een plant neemt toe. Daarom is het altijd goed een plant na een snoeibeurt extra voeding te geven. Door snoei kunnen ook ziekten en aantastingen worden weggenomen. Snoei zieke plantendelen weg zodra u ze ziet. Veel ziekteverwekkers, de larven en poppen van schadelijke insecten, mijten en andere dieren en de sporen van sommige schimmels overwinteren in de schors van takken en stammen. Struikrozen worden in het voorjaar liefst kort gesnoeid, omdat de sporen van schimmels als sterroetdauw (black spot) op de takken overwinteren.

Zieke takken wegknippen

Wanneer kan ik het beste snoeien?

In de wintermaanden kan er goed gesnoeid worden. De groei van de planten staat stil, waardoor het risico op bloeden gering is. De bladverliezende bomen en heesters zijn kaal waardoor de opbouw van het takkengestel goed zichtbaar is. En er is vaak wat meer tijd voor dan in de andere seizoenen. Snoeien mag echter alleen bij droog en niet vriezend weer gebeuren. Als het regent bestaat er meer infectiegevaar, doordat ziektekiemen via de druppels in de nog open snoeiwonden terecht kunnen komen. Bij vorst bestaat er een groter risico op overbodige verwondingen. Als het vriest kunnen de takken makkelijker scheuren. Vriest het meer dan 5 graden, dan kan de wond invriezen.