Snoeien en (niet) bloeien van Spaanse margriet

De Spaanse margriet uit Zuid-Afrika wordt in Nederland vooral verkocht als eenjarige perkplant.

UNDEFINED

De Spaanse margriet (Osteospermum ecklonis)is eigenlijk een vaste plant, behorend bij de groep van Asterachtigen, waarvan de basis kan verhouten. Er is een grote verscheidenheid aan bloemkleuren en plantvormen. Ze worden ook wel op stam verkocht.
De Spaanse margriet staat het liefst in de volle zon, in niet al te rijke, zanderige grond die goed gedraineerd is. Tijdens het groeiseizoen kan hij af en toe wat bijgevoed worden, maar vooral niet te veel. Overbemesting geeft minder bloemen. Na de bloei moeten de bloemen verwijderd worden, omdat de zaadvorming de plant veel energie kost, wat ten koste gaat van de bloei.
In mediterrane streken kan de plant het hele jaar buiten staan, hier moet hij in het najaar naar binnen om vorstvrij te overwinteren. Voordat hij binnen gezet wordt kan hij gesnoeid worden. Hij kan dan tot op het hart teruggeknipt worden, en zal in het voorjaar weer uitlopen.
De plant kan uit zaad of door stek vermeerderd worden. Zaad geeft nogal eens variabele nakomelingen. Wordt de plant gestekt dan zijn de planten eenvormiger. Stekken gebeurt bij voorkeur in het najaar, waarbij stek van niet-bloeiende scheuten in stekgrond gestoken wordt. Gebruik van stekpoeder bevordert de beworteling en gaat de ontwikkeling van schimmels tegen. De stekken moeten op een lichte, vorstvrije plaats overwinteren en enigszins vochtig gehouden worden. In het voorjaar kunnen ze opgepot of uitgeplant worden

Als de plant niet echt wil groeien, kan dat komen omdat ze bij voorbeeld juist teveel zon hebben gehad. Meer water geven helpt dan niet: de wortels krijgen het water gewoon niet snel genoeg naar boven getransporteerd om de verdamping bij te houden. Bij heel warm weer met een lage luchtvochtigheid kunnen de planten misschien tijdelijk naar een iets minder zonnige plek verplaatst worden. Is dat niet mogelijk dan kunt u ze op het heetst van de dag afschermen met een parasol of iets dergelijks, of afdekken met een wit laken. Sproeien is bij de Spaanse margriet af te raden, hij houdt niet van vocht in de lucht of op zijn blad.
Andere zaken waardoor de bloei kan verminderen zijn overbemesting en het niet verwijderen van de uitgebloeide bloemen, waardoor de zaadvorming onnodig veel energie kost.