Rechte lijnen en hoeken

Als u een rechte lijn in de tuin wilt uitzetten, is het het handigst om van een bestaande rechte lijn uit te gaan. Bijvoorbeeld de gevel van uw huis, de schuur of de garage.

UNDEFINED

Tuinaanleg_RechteHoekenenLijnen
Een rechte lijn is heel gemakkelijk te maken door een draad tussen paaltjes te spannen. U kunt de richtingslijn van een muur dus in de hele tuin overbrengen, door deze met draad en paaltjes te verlengen.

Professionele landmeters werken met speciale hulpmiddelen. De twee meter lange, stokken met afwisselend rood en witte strepen heten jalons. Ze worden verticaal gesteld met een schietlood of jalonrichter. De echte piketten zijn gepunte, ronde of vierkante paaltjes van 40 tot 60 cm. Een baak is een lange lat waarop bloksgewijs een onderverdeling in centimeters is aangegeven.

Tuinaanleg_RechteHoekenenLijnen
Wanneer u vanaf een uitgezette lijn een rechte hoek (90°) wilt maken, kan dat heel eenvoudig met een winkelhaak. Wanneer u een winkelhaak met benen van gelijke lengte maakt, ontstaan er behalve de hoek van 90 graden, ook twee hoeken van 45 graden. Wat heel handig werkt in de tuin.

U kunt zelf ook een rechte hoek construeren, zoals dat heet. Dat gaat met de 3-4-5-steek. Zet een paaltje op het punt waar u de hoek wilt maken. Cirkel met een meetband (net als met een passer) een lengte van drie eenheden af (van bijvoorbeeld 50 cm, totaal dus 150 cm) langs de bestaande lijn. Zet daar een tweede paaltje. Cirkel vervolgens vier eenheden (totaal 200 cm) dwars op de lijn en doe hetzelfde met vijf eenheden (250 cm) vanaf het tweede paaltje. Waar de lijn van vier eenheden die van vijf eenheden snijdt, zet u een derde paaltje. De lijn tussen paaltje één en paaltje drie is nu uw rechte hoeklijn (hoek van 90 graden). Met de 3-4-5-steek kunt u ook een winkelhaak met hoeken van 30, 60, en 90 graden maken.

Tuinaanleg_RechteHoekenenLijnen
Tuinaanleg_RechteHoekenenLijnen
Het kan ook nog volgens een derde methode. Meet of pas vanaf een punt op de lijn naar links en rechts op die lijn eenzelfde afstand af. U krijgt dan twee nieuwe punten op de lijn. Cirkel er vanuit die beide, nieuwe punten ter weerszijde van de lijn op gelijke afstand bogen om. Die bogen moeten elkaar snijden. Verbind de punten waar de bogen elkaar snijden met een lijn. Die nieuwe lijn staat nu in een rechte hoek (90 graden) dwars op de lijn waar u vanuit ging.