Hoogtes overbrengen

We kunnen nu wel allerlei lijnen in de tuin overbrengen en verschillende vormen maken, maar we moeten ook nog zorgen dat paden, terrassen enzovoort op de geplande hoogte komen te liggen.

UNDEFINED

Hoogtes overbrengen
We kunnen nu wel allerlei lijnen in de tuin overbrengen en verschillende vormen maken, maar we moeten ook nog zorgen dat paden, terrassen enzovoort op de geplande hoogte komen te liggen. Daarbij wordt uitgegaan van een vast meetpunt of een vaste lijn, bijvoorbeeld een punt of lijn ergens aan het huis.

Rijen van stenen in een gemetseld huis lopen keurig waterpas. Het is een prima uitgangspunt om van de onder- of bovenkant van zo’n rij stenen uit te gaan en dat als hoogtereferentie aan te nemen. Tuinen zijn bijna nooit overal volkomen horizontaal. Als het om kleine afstanden gaat, zijn punten van gelijke hoogte prima uit te zetten met behulp van een waterpas. Een waterpas kunt u verlengen door deze op een rechte lat of balk te leggen en die combinatie te gebruiken.
Hoogtes overbrengen
Hoogtes overbrengen

De juiste hoogtepunten kunt u op regelmatige afstanden met stenen of piketpaaltjes markeren. Meet met waterpas en balkje van steen naar steen of van piketje naar piketje. De stenen legt u dan zo diep in het zand dat de bovenkant precies op de bedoelde hoogte komt.
Hoogtes overbrengen

Op de piketjes kan een merkstreep worden aangebracht. De kop van het piketpaaltje kan ook exact op de juiste hoogte gebracht worden door het paaltje meer of minder diep in de grond te slaan.Op deze manier ontstaat een rij stenen of een rij piketjes waar op de bedoelde hoogte een touwtje strak overheen (of langs) kan worden gespannen. Daarmee heeft u dan een door u gewenste, willekeurige, horizontale hoogtelijn aangegeven. Dat kan natuurlijk de hoogte van het zandbed voor zelf zijn, maar dat hoeft niet. U kunt zo’n lijn gebruiken om, bijvoorbeeld 15 cm eronder of erboven, een ander niveau aan te geven. De eerste lijn functioneert dan alleen als referentie en niet als definitieve werklijn. Deze methode is overigens vrij onnauwkeurig. Als er ook maar iets minder precies wordt gewerkt, dat is al gauw het geval, dan ontstaan er afwijkingen.

Hoogtes overbrengen

Zodra het om het overbrengen van punten van gelijke hoogte op afstanden van meer dan drie meter gaat, doen we het dan ook anders. Ook dan wordt uitgegaan van een vast meetpunt, bijvoorbeeld aan het huis.

De tuinslangmethode

Soms is het onmogelijk om de lijn van een laag stenen in de muur te verlengen, doordat u geen draad in het verlengde van de muur kunt spannen. Dat is bijvoorbeeld bij de achtergevel van een rijtjeshuis het geval. In zulke situaties kunt u dit probleem oplossen door middel van een doorzichtige plastic tuinslang. Bevestig één uiteinde op de gewenste hoogte tegen de muur en houd het andere omhoog. Vul de slang daarna met water tot het gewenste peil aan de muur. Het zal dan ook in het andere slangeind exact even hoog staan. Daarmee kunt u deze hoogte op iedere willekeurige plek in de tuin met een merkteken op paaltjes overbrengen.
Hoogtes overbrengen

Meetinstrumenten

Een (professionele) mogelijkheid is het overbrengen van hoogtes met een waterpastoestel, of een laserapparaat dat met een laserstraal werkt. Hoveniers gebruiken tegenwoordig vooral het laatste. Het werkt buitengewoon gemakkelijk en snel. U kunt zo’n laserapparaat vaak ook huren bij de bouwmarkt.

Hoogtes overbrengen

Met de tuinslangmethode of door lijntjes vanuit een vast punt door te trekken, is op alle gewenste punten in de tuin de hoogte te bepalen. Ten slotte kan de hele tuin vol komen te staan met piketjes en lijntjes die, als het goed is, allemaal op dezelfde hoogte zitten. Het kan zijn dat het perceel sterk helt, waardoor u niet goed uitkomt en uw hoogtelijn hoog boven de grond of ergens in de grond terechtkomt. Kies dan, voordat u daar last van krijgt, een nieuw vast punt, bijvoorbeeld 50 cm lager of hoger dan de eerder gebruikte hoogte en werk van daaruit weer horizontaal verder.

Op welke wijze u de hoogtes ook overbrengt, via de wegen van uw huis, de tuinslangmethode, het waterpastoestel, het laserapparaat of een lange rechte balk met waterpas. Het maakt eigenlijk niet uit. Zolang u maar nauwkeurig te werk gaat. Door in uw tuin op de gewenste plekken hoogtepiketjes te hebben staan, heeft u een mooi houvast om verder te werken. Het piket of het aan de piketten strak gebonden metselkoord is dan steeds uw referentiekader.
Hoogtes overbrengen