Hoe komt het dat er gele blaadjes aan de ligusterhaag komen?

Het kan zijn dat de planten die bladval vertonen wat meer op de wind, of in de schaduw of drup van andere planten staan.

UNDEFINED

Ook kan de ondergrondse situatie verschillen, door een daar gelegen boomwortel of gas- of rioolleiding. Als een deel van de haag meer zon krijgt kan ook verschil in vochtigheid van de grond een rol spelen. Overigens hoeft bladval in januari niet te betekenen dat de planten in het voorjaar ook minder goed uitlopen.
Het komt regelmatig voor, vooral bij oudere Ligusterhagen, dat er plotseling enkele planten afsterven, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor te vinden is.
Vermoedelijk is het een combinatie van factoren waardoor de haag plotseling verzwakt wordt. Een keer te ver terug geknipt, een erg vroeg of erg laat vallende strenge vorstperiode, een combinatie van langdurige droogte met een zware boomwortel onder de heg, langdurige regenval of hoge luchtvochtigheid in combinatie met net iets te weinig licht, uitputting van de grond omdat ernaast staande heesters alle voedingsstoffen consumeren, of gewoon ouderdom. Er zijn redenen genoeg te vinden zonder tot een echte verklaring te komen.
Als er echt planten uit gaan vallen kan geprobeerd worden de dode planten door nieuwe te vervangen.
Wel moet dan de grond in de plantsleuf vervangen worden door verse aarde, met een startbemesting van verteerde stalmest of compost. Onder de hele haag (ook het resterende deel) kan een mulchlaag aangebracht worden die ervoor zorgt dat de wortels wat beschermd zijn tegen vorst, dat de grond gelijkmatiger vochtig blijft en waaruit geleidelijk aan voedingsstoffen vrijkomen. Het lukt niet altijd om de haag op die manier te redden. Gaat het om een korte haag dan is het vaak beter deze gelijk in zijn geheel te verjongen.