Hoe kan ik Agapanthus vermeerderen?

De Afrikaanse lelie of Agapanthus kan goed gezaaid worden. Het probleem is alleen vaak dat de zaailingen erg variabel zijn, ze komen niet soortecht terug.

UNDEFINED

Dat betekent dat ze dus op allerlei manieren af kunnen wijken van de moedervorm: qua bloemkleur, groeisnelheid, grootte etc.

In een vorstvrije kas kan direct na de oogst van het zaad (in september of oktober) al gezaaid worden. Onder invloed van het najaarslicht en de late zonnewarmte zal het zaad na circa 3 weken ontkiemen. Wanneer er vrij ver uit elkaar gezaaid wordt, hoeven de nieuwe planten pas in het voorjaar, wanneer ze al wat blad hebben, opgepot te worden.

Er kan ook in het voorjaar binnenshuis gezaaid worden. Bij een bodemwarmte van 20 graden Celsius zullen na ongeveer 6 weken de eerste kiemplantjes verschijnen. Ook hier geldt dat als er ruim gezaaid wordt, de planten pas aan het eind van het najaar opgepot hoeven te worden. Bij beide zaaimethodes zal in de loop van het groeiseizoen wat bijgemest moeten worden om de planten goed aan de groei te houden.

Hoewel de planten gezaaid kunnen worden, heeft scheuren als vermeerderingsmethode het grote voordeel dat de nakomelingen soortecht zijn en dus op de ouder-plant lijken. Er kan zowel laat in het voorjaar als direct na de bloei gescheurd worden. Of gedeeld is een beter woord, want er moet erg opgepast worden dat de nieuwe ogen of scheuten niet, en de wortels zo min mogelijk beschadigd worden. Per op te potten deel zijn bij voorkeur 3 ogen of groeipunten aanwezig, om later weer mooie volle pollen te krijgen. Na het delen worden beschadigde worteldelen voorzichtig weggeknipt. De 'stekken' worden een dag te drogen gelegd op een goed geventileerde plek, waarna ze opgepot kunnen worden.

Oudere planten niet vaker dan eens in de 3 jaar verpotten: ze hebben een hekel aan verstoring van hun wortels. Oppotten of verplanten in een goed drainerende pot, in een humeus potgrondmengsel waar wat bladaarde, wat klei of leem en wat zand (voor de ontwatering) doorheen gemengd is. Ook wat compost of koemest in de potgrond is aan te bevelen als startbemesting. Tussen half mei en half oktober kan de plant buiten staan, in de niet al te felle zon of de halfschaduw. Tijdens het groeiseizoen tot half augustus rijkelijk gieten (maar geen water in de pot of schotel laten staan) en wekelijks bemesten met een kali-houdende meststof. Koel (tussen de 4 en 8 graden Celsius) en enigszins in het licht laten overwinteren. De kluit tijdens de overwintering niet uit laten drogen.