Hoe kan er groeiverschil zijn bij bolacacia's?

Groeiverschillen bij gelijksoortige bomen komen vaker voor.

UNDEFINED

Bolacacia's worden op een onderstam geënt. Daardoor kunnen zowel de onderstam als de geënte takken groeiverschillen vertonen. Ook kan het zijn dat het wortelgestel van die ene boom al van begin af aan minder of anders ontwikkeld was dan dat van de andere bomen. Het kan ook zijn dat de groeiomstandigheden ter plaatse verschillen. Andere bezonning, net wat meer op de wind, het kan allemaal voor verschillen zorgen. Met name verschillen in de bodemgesteldheid kunnen bij kleine afwijkingen al tot grote diversiteit in groeisnelheid leiden. Een hoek die net wat natter of droger is (bijvoorbeeld door een ondoorlatende laag in de ondergrond, of een daar toevallig passerende dikke boomwortel van een andere boom, zware struik, een hoek waar wat meer of minder compost of klei is doorgewerkt, of een ondergrondse gas- of rioleringsleiding. Het kan van alles zijn. Misschien zou men dan toch onder de grond moeten zoeken naar een oorzaak. Is een wortel van de conifeer de oorzaak, dan kan wat water geven, extra voeding in de vorm van compost of het aanbrengen van een mulchlaag wellicht zorgen voor een voedzamer grond. Als dit de oorzaak is, kan het zijn dat de grond tot dan toe voldoende vocht en voeding bevatte voor de boom om door te groeien, maar dat de voorraad nu te klein wordt en er concurrentie ontstaat.