Het Groendak

Het grootste voordeel van een groendak wat bestaat uit sedums, kruiden en mogelijk ook grassen is dat het nauwelijks onderhoud behoeft.

UNDEFINED

Alleen extra water geven in de aanwortelingsfase wanneer aangelegd wordt als het warm en droog weer is. Verder is het een kwestie van ongewenst onkruid uit plukken voor het gaat zaaien en een jaarlijkse bemesting om de voedingstoestand optimaal te houden.

Er zijn speciale organische meststoffen die u kunt inzetten. Bij een begroeiing van hogere typen wilde bloemen, kruidachtige enz. is het wenselijk om één keer het opgewas af te maaien en het maaisel af te voeren. Zonder die afvoer wordt de voedingslaag te sterk en slibt de korrellaag dicht door de humus die het opschot na het afsterven achterlaat.