De voorbereidingen

Een belangrijk item bij tuinaanleg is geduld. We hebben meegemaakt dat de mensen hun koi-vissen al in een kuip hadden staan, terwijl de vijver nog gegraven moest worden. Ook is het gebeurd dat we werden gevraagd voor een tuinontwerp, terwijl men zelf het straatwerk al compleet had aangelegd.

UNDEFINED

Tuinaanleg luistert heel nauw. U kunt het maar één keer goed doen en dus moet u weloverwogen te werk gaan. We beginnen met . Als uw tuin zojuist is opgeleverd is er na alle bouwactiviteiten vaak nog weinig over van de grondstructuur. Die is helemaal in elkaar gedrukt en vaak ook zitten alle onkruidzaden en wortels er nog gewoon in. Het onkruid dient te worden behandeld en de grond moet los worden gespit tot alle storende lagen zijn verdwenen. Indien nodig moet worden verbeterd. Al die handelingen zijn noodzakelijk, omdat u straks anders vergaat van het onkruid. Daarnaast kunnen planten niet groeien, wil het regenwater niet wegzakken en kunt u de borders niet bewerken.

Een kleibodem kan worden vermengd met zand en zandgrond kan humusrijker worden met compost. Het kunt u handmatig uitrieken of door een hovenier laten bespuiten. Het spitten moet machinaal gebeuren. Het liefst in combinatie met de aanleg van bestrating en andere tuinconstructies. Diep gespitte grond moet normaal gesproken enige tijd ‘uitzakken’. De bodem klinkt normaal na het spitten zo’n 20% in. Geduld is dus een schone zaak.

Belangrijk bij de voorbereiding is een planning. Welk onderdeel wordt het eerst aangepakt, zodanig dat u daar bij de volgende onderdelen geen last van heeft? Veel heeft daarbij te maken met de bereikbaarheid van uw perceel. Moet u dwars door het huis of kunt u ook achterom? U mag er vanuit gaan dat (indien u de werkzaamheden uitbesteedt aan een professioneel bedrijf) er wordt gewerkt volgens een nauwgezette planning in overeenstemming met de mogelijkheden ter plaatse.