De aanleg van de beregening

De aanlegwerkzaamheden van de beregeningsinstallatie zijn natuurlijk sterk afhankelijk van het systeem dat gekozen wordt.

UNDEFINED

En ook of dat de aanleg in eigen beheer dan wel door de hovenier of installateur gedaan wordt. Bij de tuinaanleg is het wel gebruikelijk dat het leggen van de leidingen en het ingraven van ondergrondse waterbassins meegenomen wordt tijdens het grondwerk voor de bestrating, bouw van het tuinhuis enz.

Niet elk systeem hoeft vorstvrij ingepast te worden. Maar voor systemen waar dat wel voor geldt heeft dat direct gevolgen heeft voor de diepte en breedte van de sleuven. Een belangrijk aandachtspunt bij het ingraven van de leidingen is het nazakken van de aarde (grond) boven op de leidingen. Als dat niet zorgvuldig gebeurt dan zie ja jaren later nog (of misschien wel weer) de verzakkingen in gazons, beplanting en bestrating.

Er zijn tegenwoordig ook technieken waarbij de leidingen machinaal met een soort boortechniek gelegd worden. Dat voorkomt de verzakkingen. Helaas kunnen dat soort machines vaak niet in kleinere tuinen komen.