Brokstukken verkruimelen

Als de grond te grof is na het spitten of openscheuren is het verstandig om de brokstukken te gaan verkruimelen.

UNDEFINED

Fijn gestructureerde aarde die door het verkruimelen ontstaat, biedt optimale omstandigheden voor al het bodemleven.

Planten die wortel moeten schieten, hetzij na het uitzaaien, hetzij na het planten, vinden in de fijn verkruimelde bodem, die weinig weerstand biedt, ideale omstandigheden. De waterhuishouding ondervindt door het losse bodemoppervlak geen problemen. Zaaigoed en jonge planten kunnen zo een uitstekende start maken.