Bomen

Bomen zijn verhoutende planten die een duidelijke stam vormen. Ze vormen de plantengroep die in de natuur de grootste hoogten kan bereiken en die het oudst kan worden.

UNDEFINED

Tuinontwerpen_59.jpg
Bomen zijn verhoutende planten die een duidelijke stam vormen. Ze vormen de plantengroep die in de natuur de grootste hoogten kan bereiken en die het oudst kan worden. Maar in de tegenwoordige tuinen worden vooral vrij klein blijvende bomen met grote decoratieve eigenschappen toegepast. Bomen zijn uiterst belangrijk voor het creëren van hoogte in een tuin.

Boompalen en boomband
Er is een tijd geweest dat vrijwel iedere boom volkomen windvast aan een zware boompaal werd vastgemaakt. Daar is men steeds meer van teruggekomen. Een boom moet zich met de wind kunnen bewegen om sterke wortels te vormen. Je ziet dan ook vaker dat bomen aan korte paaltjes zijn vastgemaakt. Soms zitten die zelfs helemaal onder de grond en zie je er dus niets meer van. De boom mag nooit tegen de paal schuren. Daarom wordt hij er met een rubber boomband met afstandblokje aan vastgemaakt. Ook boombindlappen worden gebruikt. Controleer in het voorjaar of de boombanden niet te strak zitten. Maak ze dan eventueel wat losser. Direct na de
inplant moet een boom zo min mogelijk bewegen, zodat de wortels vast gaan zitten!

Snoeien/begeleiden
Het snoeien van bomen vraagt een goed vormgevoel om het model niet aan te tasten. Het is absoluut vakwerk. De periode waarin gesnoeid moet/kan worden is aan discussie onderhevig. De tendens is dit naar de zomer te verschuiven, maar veel snoeiwerk wordt einde winter/vroeg in het voorjaar uitgevoerd. Sommige boomsoorten moeten in de nazomer worden gesnoeid, omdat ze anders hevig kunnen gaan bloeden (zeer sterke sapstromen in het voorjaar). Zogenaamde vormbomen moeten zeker eenmaal per jaar worden gesnoeid om hun model en maat te behouden. Vruchtdragende bomen worden ook consequent jaarlijks gesnoeid, andere soorten meer naar behoefte. Ook het wegnemen van zware takken is vakwerk, evenals het beoordelen van de kans op schade bij storm en mogelijk snoeiwerk op grond daarvan. Roep in al die gevallen vakkundige hulp in. Knot en leibomen worden meestal in februari gesnoeid.
Boom.jpg
Vormbomen
Vormbomen zijn bomen die in een andere dan hun natuurlijke vorm moeten groeien. Bijvoorbeeld leilindes en dakplatanen. Daar is vakkundig leiwerk en gedegen snoeiwerk voor nodig. Van leilindes en dakplatanen worden de takken tegen een verticaal, respectievelijk horizontaal rek geleid en aangebonden. In beide gevallen worden ze in een plat vlak gedwongen. De hoofdsnoei vindt in de winter plaats (meestal februari). Dan worden alle verkeerd groeiende, maar ook iele en ‘kwarrige’ takken en twijgen verwijderd. Zo’n boom ziet er dan even niet uit, maar dat herstelt zich snel. Vaak wordt in juli nog een aantal verkeerd groeiende jonge twijgen weggenomen (bijvoorbeeld opgaande twijgen bij dakplatanen) die het beeld verstoren. Als u de eerste jaren een beetje wordt geholpen kunt u het daarna eventueel zelf.

Bodemgesteldheid
De meeste in tuinen toegepaste bomen doen het goed in iedere normale tuingrond. Zijn er voor bepaalde soorten en in bepaalde omstandigheden aanpassingen nodig, dan zijn die meestal bij de aanplant al uitgevoerd. Incidenteel is er speciale nazorg nodig. Uw leverancier of hovenier zal u daarover informeren.

Bemesten
Ook bomen hebben groeistoffen nodig. Het afvallende blad wordt meestal van de bodem verwijderd en daarmee verdwijnen ook grote hoeveelheden voedingsstoffen. Geef ze ieder voorjaar een flinke voorraadbemesting met lang werkende mest onder de kroon. Bij bomen in gazons kan dat op de open ‘boomspiegel’ rond de stam. Verdere voeding is niet nodig.

Blad
De meeste soorten boomblad verteren langzaam. Hoe meer looizuur er in zit, des te langzamer verteert het. Blad bevat echter veel voeding. Het is daarom uitstekend geschikt om als mulch op de bodem in een heesterbegroeiing toe te passen en daar de bodem te verrijken. U kunt het blad ook stevig in plastic vuilniszakken proppen, die dichtbinden en ergens achteraf een jaartje laten staan. Na dat jaar is het materiaal tot prachtige bladaarde verteerd. Sneller composteren op een hoop of in laagjes in een compostcontainer kan natuurlijk ook. Nooit ziek blad composteren.
Water bomen tuin
Water geven
Vaak is er tijdens het planten bij de wortels van een boom een pijpje of drainageslang aangebracht dat iets uit de grond omhoog steekt. Dat is bedoeld om water in te gieten dat op die manier direct bij de wortels terecht komt met een minimaal verdampingsverlies. Veel bomen zijn grote drinkers. In warme dagen gaan er soms tientallen liters doorheen (wordt verdampt via het blad). Vooral onder coniferen is een druppelsysteem ideaal om water te geven. Geeft u op de grond water, maak dan een cirkelvormig dammetje op enige afstand om de stam heen. Zo loopt het water niet meteen weg.

Winterbescherming
Dit is bij bomen lastig uit te voeren vanwege hun maat. Ze moeten het zelf zien te klaren. Bij hevige sneeuwval kunt u bij coniferen met opstaande takken (bijv. Juniperus) beter de sneeuw van de takken kloppen. Die kunnen onder de witte last ombuigen en dan als geheel hun mooie vorm verliezen. Behalve coniferen en hulst zijn er vrijwel geen groenblijvende tuinbomen. Bomen met winterkale takken verliezen tijdens winterstormen vaak wat dood hout. Zolang de maat daarvan niet alarmerend is, is er weinig aan de hand.

Zie ook: