Beregenen en sproeien

Er zijn voor het beregenen en sproeien van uw tuin meerdere mogelijkheden. Gewoon met een gieter water uit de sloot of de regenton, met een tuinslang of met een professionele regeninstallatie. Zo’n installatie kan voortaan op tijd en uur ingeschakeld worden en geeft u zo goed als geen zorgen.

UNDEFINED

In De Tuinen van Appeltern werken we met twee typen installaties. Het verschil tussen die twee heeft niets temaken met kwaliteit want die is voor allebei uitstekend. Het verschil zit meer in capaciteit en oppervlaktebehoefte. Voor het park maken we gebruik van een serieuze pompinstallatie die het oppervlaktewater opzuigt, filtert en in hele korte tijd verspreidt over een groot tuingedeelte. Voor de kleinere tuinonderdelen werken we met het ter plekke aanwezige water uit de kraan en de meer lichter, verfijnde sproei- en verdeelsystemen.

Onze partners zijn Bosch en Gardena. Bosch voor het zware werk en Gardena voor het niet minder belangrijke fijnere. Het Gardena systeem is flexibel op- en afbouwbaar terwijl de installatie van Bosch voor permanent aangelegd is.