Bepaal zelf de openheid van uw tuinafscheiding

De panelen hekwerken en gaasafrasteringen van Betafence zijn in principe open. U bepaalt vervolgens zelf de openheidgraad dan wel de dichtheid van uw tuinafzettingen.

UNDEFINED

Met klimplanten al dan niet met gemengde soorten kunt u het hele hekwerk laten begroeien. Maar u kunt natuurlijk ook heel subtiel begroeiing aanbrengen waardoor het doorzicht en/of uitzicht blijft bestaan.

Betafence heeft voor een aantal van de systemen speciale strips en houtstrookjes bedacht waardoor u op kunstzinnige wijze een eigen design in de wand kunt creëren.