Bemesting verschillen in eigen tuin

Organisch, mineraal of beide? Het belangrijkste verschil tussen deze twee mestsoorten is hun herkomst.

UNDEFINED

Organische mest bestaat uit dierlijke producten. Alle organische mestsoorten hebben met elkaar gemeen dat ze het bodemleven activeren, de humusvorming bevorderen en zo de vruchtbaarheid van de bodem sterk verbeteren.

De precieze samenstelling van de afzonderlijke voedingsstoffen varieert sterk. Daarom zijn ze niet geschikt voor de gerichte toevoer van speciale elementen. Bovendien is de beschikbaarheid van de voedingsstoffen niet exact te voorzien. Ze hebben echter een groot voordeel. Het zijn uitstekende generalisten. De kans op foutieve bemestingen komt met organische mestsoorten, zoals in de handel gebruikt, nauwelijks voor, zelfs wanneer er wordt afgeweken van de aangegeven dosering.

Minerale mestsoorten worden gewonnen uit levenloze grondstoffen. Hierbij kan de samenstelling van de belangrijkste voedingsstoffen nauwkeurig gestuurd worden. Hiertoe behoren stikstof (N), dat plantencellen opbouwt en laat groeien, fosfor (P), dat de wortelgroei versterkt en de vorming van bloemen en vruchten stimuleert en kalium (K), dat de plantencellen temperatuurbestendig maakt. Daarnaast nog belangrijke spoorelementen. Bij zogenaamde langdurige bemesting worden de voedingsstoffen geleidelijk vrijgegeven. Zo wordt een effect op de korte termijn vermeden en een duurzame verzorging van de planten gegarandeerd. Houdt u zich bij minerale bemesting streng aan de doseringsvoorschriften. Te veel mest is schadelijk voor de bodem, te weinig mest leidt ertoe dat de planten verhongeren.

Inmiddels zijn er ook mestcombinaties met minerale en organische delen verkrijgbaar. Deze organische minerale mestsoorten verenigen de voordelen van bodemverbetering en een gerichte toevoer van voedingsstoffen.