Bemesten en grondverbetering gaan hand in hand

De structuur van uw tuingrond maakt of een plant er ondanks de aanwezige voeding kan groeien of niet.

UNDEFINED

Stel u zelf alle benodigde voeding even voor als minuscule kleine korreltjes, dan moeten die dus bereikbaar zijn voor de wortels van planten.

Als die korreltjes niet hechten aan gronddeeltjes en naar beneden spoelen na een regenbui zijn ze onbereikbaar. Ook als de grond heel dicht en compact is zoals bij kleigrond, kunnen de wortels ook slecht hun werk doen. Daarbij hebben ze bij het opnameproces zelf al een beetje zuurstof nodig, dus moet de bodem per saldo wel luchtig en open zijn.

Als de structuur niet goed is ontstaan er ook nog problemen met het water. Als de bodem het water te veel vasthoudt verdrinken de planten en als de bodem het vocht helemaal niet vasthoudt gaan de planten verdrogen. Kortom voeding in de grond alleen is niet genoeg. De structuur moet ook op orde zijn. DCM heeft een uitgekiend pakket aan bodemverbeterende producten die tegelijkertijd ook alvast voeding bevatten.

Vivimus

Vivimus is een product dat vnl. bestaat uit organische materialen. Je zou het ook humus mogen noemen. Het zijn rest-deeltjes van bijv. plantwortels, bladeren, graanstoppels, stalmest maar ook dierlijk afval zoals uitwerpselen of botschilvers enz. De Vivimus stoffen worden gebruikt om rechtstreeks door de aarde te mengen. Daardoor wordt de grondstructuur verbeterd. De organische materialen bevatten ook voedingsstoffen waardoor planten beter groeien en het bodemleven (microbeestjes), gestimuleerd wordt. Wortels nemen nooit rechtstreeks voeding op. De mico ‘beestjes’ zetten voedingsstoffen en organische materialen om in opneembaar voedsel. De Vivimus stoffen zijn er voor elke grondsoort. Per bestemming (rozen, gazon, groentetuin enz.) worden specifieke meststoffen toegevoegd. Naast de universele Vivimus is er dus ook een voor Rozen, Rhodo’s, Gazon enz.

Lava

We zijn er in Appeltern in 2016 steekproefsgewijs mee begonnen en zijn erg enthousiast over de bevindingen. In onze vaste plantenborders slipte de grond te snel dicht. Je zou kunnen zeggen dat de kleiachtige bodem na 1 of 2 seizoenen in elkaar plakte waardoor die niet alleen onbewerkbaar werd maar ook de planten er geen zuurstof en/of voeding konden opnemen. Met Lava (korrels) is het probleem opgelost. We mengen de korrels (steentjes) door de grond waardoor die luchtig en waterdoorlatend blijft. De grond blijft als het ware ‘open’ met alle positieve gevolgen van dien. Ook voor te natte grasvelden en bospaden is Lava van DCM goed geschikt.

Bentoniet

Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor. Dan hebben we het niet over te zware overwegend natte kleigrond maar te droge zandgrond waarin het water nauwelijks wordt vastgehouden. Het witgele poeder bevat kleimaterialen die er voor zorgen dat voedings- en vochtdeeltjes beter aan de zandkorrels ‘geplakt’ worden. In combinatie met Vivimus wordt er nog sneller het gevraagde resultaat behaald.

Bodemactivator

Bodemactivator is vergelijkbaar met Vivimus. Ook in de Bodemactivator zitten organische stoffen in combinatie met voedingsmeststoffen. Vivimus gebruik je meer rechtstreeks bij het verplanten of de aanplant van struiken, bomen enz. terwijl de Bodemactivator meer geschikt is om grondverbetering in de breedte aan te pakken, de hele groentetuin of een kas waar de bodem wat uitgeput is. Je zou kunnen zeggen dat Bodemactivator iets meer meststof dan humusgericht is.