Alles wat je moet weten over wateropvang in jouw tuin!

Er is de laatste jaren veel veranderd in ons land en onze tuinen. Het meeste komt door de gigantische klimaatsverandering en daaraan gekoppelde regelgeving vanuit onze overheid maar ook door de vindingrijkheid van onze tuinproducenten en de maatschappelijke ambitie om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn.

UNDEFINED

15 jaar geleden waren de zomers minder heet, waren de regenbuien minder zwaar en zo frequent. 15 jaar geleden lieten we alle water gewoon weglopen naar het riool of de straat. 15 jaar geleden hadden we ‘s zomers nog geen behoefte aan extra sproei water. 15 jaar geleden konden de sloten, vaarten en straatkolken de regenbuien nog gewoon aan en 15 jaar geleden was er ‘s zomers nog geen sproeiverbod.

Onze ervaringen

De Tuinen van Appeltern bestaan nu zo’n 30 jaar. We hebben de veranderingen van ons klimaat stukje bij beetje ervaren. Vroeger stonden onze paden nooit onder water. Vroeger sproeide we nauwelijks in de zomer en waaide er zelden een boom of schutting om. Bij de nieuwe tuinen die we elk jaar aanleggen zijn we veel meer bezig met de waterproblematiek dan vroeger.

Een aantal jaren ging het vooral om de waterregulatie; het sturen van het regenwater naar het riool of een lager gelegen tuindeel. Tegenwoordig proberen we het teveel aan water op te vangen en te bergen (te bewaren) voor later gebruik.

WAT KUN JE DOEN MET EEN TEVEEL OF JUIST TE WEINIG WATER?

Zorg voor voldoende beplanting in je tuin

Wij zeggen altijd dat je pas gelukkig wordt in je tuin als je totale tuinoppervlak voor 2/3 deel is ingevuld met groen (beplanting en gazon) Door die verdeling kan er heel veel regenwater opgevangen worden door de tuin zelf. Meer en dus teveel verharding zorgt per saldo voor minder doorlaatbaarheid.

Voldoende beplanting - De Tuinen van Appeltern

Zorg voor goed doorlaatbare tuingrond

Kleigrond is veel minder ‘doorlaatbaar’ dan zandgrond. Je kunt de structuur veranderen. Kleigrond kun je beter doorlaatbaar maken met metselzand en lava korrels. Een rijker bodemleven (wormen enz.) zorgen ook voor meer lucht en doorstroming van water. Bij zandgrond moet vaak het omgekeerde gebeuren. Daar gaat het erom dat je het water beter of langer vast te houdt. Met compost en kleideeltjes maak je de zandgrond wat voedzamer en meer water vasthoudend. Voor elke grondsoort geldt dat dieper gelegen storende lagen moeten worden doorbroken anders verdrinkt vroeg of laat de laag daarboven met alle gevolgen ook voor de beplanting.

Doorlaatbare tuingrond - De Tuinen van Appeltern

Zorg voor een zo open mogelijke verharding

Het is eigenlijk heel logisch. Hoe dichter de stenen of tegels tegen elkaar liggen hoe minder water er tussendoor naar de ondergrond kan wegzakken. Je hebt meerdere keuzes voor je verharding. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor vlonders of metalen roosters. Je kunt ook kiezen voor een halfverharding waar het regenwater doorheen zakt. Wij werken in De Tuinen van Appeltern steeds vaker met Achterhoeks Padvast van Hardeman uit Veenendaal. Het is heel stabiel en ziet er lekker natuurlijk uit. Helemaal nieuw zijn water doorlaatbare stenen en tegels. Ze laten het water voor 100% door. De keramische tegels met waterbufferingssysteem en zgn. Zoak stenen zijn leverbaar via onze partner Buiter Beton.

Zorg voor een natuurlijke berging

Je hebt er vast al wel eens van gehoord een lager gelegen deel in je tuin waar je bewust het teveel aan water naar toe laat lopen. Ze noemen het een Wadi. Afhankelijk van de grootte en de hoogte van het grondwaterpeil kun je veel water kwijt wat na een poosje daar weer wegzakt. Je moet de planten in zo’n wadi wel zorgvuldig kiezen, ze moeten immers zowel in droge als te natte periodes kunnen groeien. Soms wordt er in een zelfgemaakte Wadi nog een overloop ingebouwd voor als er meer aanbod dan afvoer is. Helemaal natuurlijk is het systeem dan eigenlijk niet meer. In De Tuinen van Appeltern zijn meerdere inspiratie tuinen aangelegd met een Wadi.

Natuurlijke berging - Wadi - De Tuinen van Appeltern

Zorg voor horizontale en verticale drainage
Als je tuinbodem onvoldoende doorlaatbaar is en ook structuurverbetering onvoldoende resultaat biedt kun je met drainage slangen in een geul met grind en verticaal gegraven gaten (gevuld met grind) helpen. Met name in een bestaande tuin waarbij men niet de hele tuin overhoop wil halen kan deze drainage uitkomst bieden. Wij in Appeltern passen het ook wel eens toe langs hagen die te veel water dreigen te krijgen. Let op, de horizontale drainage buizenBekijk product Drainageslang 50mm (m1) (slangen) moeten wel aflopen en het water kwijt kunnen in een slootje of riool put. Een Appeltern Tuinexpert geeft graag advies!

Zorg voor bovengrondse opvang voor hergebruik

De meest bekende bovengrondse wateropvang is de ouderwetse houten regenton. Je ziet ze nog wel eens bij een oud boerderijtje en ze zijn ook nog steeds te koop. De ouderwetse waterton is vervangen door allerlei nieuwe modern vormgegeven systemen. Met kraantjes in het reservoir kan je water tappen om je potten en borders te gieten.

Zorg voor ondergrondse opvang voor hergebruik

Simpel gezegd maak een ondergronds bassin waaruit je water kunt pompen als je dat nodig hebt. Stel je een vlonder terras voor met daaronder een grote voorgevormde vijverbak. Gelukkig zijn er ook kant en klaar producten zoals de RAIN4ME regenwaterbuffertank van ACO Easygarden. Voordat hebt schone regenwater van je dak in de opslagtank terecht komt wordt het eerst gefilterd zodat er geen vuildeeltjes in het systeem terecht komen. Een standaard RAIN4ME tankBekijk product ACO Rain4Me Plus 2000l tank int. pomp (afm. 223x85x184 cm) is 2000 liter groot. Met meerdere tanks aan elkaar gekoppeld kun je een voorraad van 8000 liter aanleggen.

RAIN4ME regenwaterbuffertank

Zorg voor infiltratie van het regenwater in je tuinbodem

Een nieuwe manier om er voor te zorgen dat het water niet wegzakt maar beschikbaar blijft voor je bomen en struiken. Je kunt er zelfs het grondwaterpeil mee beïnvloeden. De werking is redelijk eenvoudig. Er een product dat het water eerst opslaat (zoals een spons) en dan vervolgens weer loslaat als de grond eromheen droger wordt. De droge grond zuigt het water uit het materiaal. ACO RainBloxx, zo heten de blokken en stroken die je op maat ondergronds in je tuin verwerkt. De ACO RainBloxxBekijk product ACO RainBloxx 60 (36 liter) zijn gemaakt van steenwol. Het zijn stevige stabiele blokken en platen waar je terras gewoon gewoon overheen gelegd kan worden zonder dat het verzakt. ACO is al jaren bezig met water geleiding en opvang. Iedereen kent inmiddels hun lijn gootjes voor de opvang van water langs paden en terrassen. Deze gootjes met toebehoren heb je ook nodig om het water te geleiden naar de ACO RainBloxx. We laten de verschillende toepassingen graag zien.

Hoe kan ik water infiltreren?

Infiltreren is het laten wegzakken van water in de bodem. In bebouwd gebied belemmert het grote percentage verharding de natuurlijke infiltratie.

  • Infiltratie direct onder je watergoot op het eind van je terras
  • Infiltratie in een laag onder het zand van je terras
  • Infiltratie van het dakwater met ingebouwde overloop
  • Infiltratie op natte plekken waar water blijft staan na een bui
  • Infiltratie op het eind van je terras met grindplaten
  • Infiltratie in verhoogde plantenbakken
  • Infiltratie langs hagen (in te droge grond)
  • Infiltratie langs bomen
  • Infiltratie onder brede grindstrook

We kunnen ons voorstellen dat je de aanleg misschien niet helemaal zelf ter hand kunt of wilt nemen. Onze Appeltern Tuinexperts helpen je graag!

Appeltern Tip!

Steeds meer gemeentes willen graag dat je maatregelen neemt voor het waterprobleem. In sommige gemeentes is het al verplicht om het water van je dak in eigen tuin op te vangen. Veel gemeentes hebben daarvoor ook subsidie regelingen voor getroffen. Informeer er naar of laat je hovenier uitzoeken wat in jouw tuin de beste aanpak en regeling is. De komende tijd zullen er steeds meer producten voor opvang en infiltratie op de markt komen.