Aanvreten bij wortels van Heuchera, wat te doen?

Als zowel ondergronds de wortels als bovengronds het blad aangevreten wordt, gaat het meestal om de larven van kevers.

UNDEFINED

En dan vaak nog specifiek om de larve van de rozenkever. Zitten ze in het gras dan ligt vaak de zode over grote stukken los op de bovengrond. Deze engerlingen hebben kleine pootjes, en onderscheiden zich daardoor van de pootloze larven van de langpootmug (emelten). De engerlingen mogen niet meer chemisch bestreden worden. Er is wel biologische bestrijding mogelijk met behulp van aaltjes (Heterorhabditis bacteriophora), hun natuurlijke vijanden. De aaltjes kunnen tussen april en begin augustus ingezet worden. De aaltjes infecteren de engerlingen die vervolgens doodgaan. In de dode larve vermeerderen de aaltjes zich, waarna ze op zoek gaan naar nog meer engerlingen.
De pootloze larve (emelt) van de langpootmug (Tilupa paludosa) vreet doorgaans alleen de wortels aan. De larven komen vooral voor in wat vochtiger grond. Gaat hem om een geringe aantasting, dan kan geprobeerd worden of hun natuurlijke vijanden (egels, mollen, spitsmuizen, spreeuwen en roofkevers) ze, na het losmaken van de bovengrond, afdoende verwijderen. Ook kan geprobeerd worden ze zelf weg te vangen. Als ’s nachts een stuk zwart landbouwplastic over de vochtig gemaakte grond gelegd wordt, kunnen de larven de volgende ochtend van het plastig geplukt worden. Ook uitgeholde halve aardappels kunnen als valletje dienen. Is er ruimte tussen de aangetaste planten, dan kunnen er ook slaplantjes als lokplant tussen geplant worden.
In tegenstelling tot engerlingen kunnen de emelten wel chemisch bestreden worden. Tussen april en augustus kan aan het eind van de dag een oplossing van Spruzit (werkzame stof pyrethrum,) over de randen van de aangetaste plekken gegoten worden. Tussen beplanting kunnen ook met Spruzit behandelde havervlokken gestrooid worden (200 gram havervlokken, 20 gram suiker en 20 ml Spruzit), eventueel in combinatie met afdekking met plastic.
Zowel de engerlingen als de emelten maar ook aarderupsen kunnen slecht tegen grondbewerking. Gaat het om een aantasting in het gazon, dan kunnen door maatregelen als verticuteren of prikrollen veel larven gedood worden. In het najaar zorgen beregening en prikrollen ervoor dat de langpootmuggen lastiger hun eieren kunnen leggen in het gazon.