StaalLight 210V Kantopsluitingssysteem (8 Pakketten – 160 lengtemeter)

€ 2.532,50
Bezorging 3 tot 8 werkdagen

Omschrijving

StaalLight 210V Kantopsluitingssysteem (8 Pakketten – 160 lengtemeter), 320 aardnagels en bevestigingselementen inbegrepen.

De StaalLight 210V is een duurzaam en buigbaar metalen kantopsluitingssysteem met een hoogte van 210 mm als blijvende afgrenzing tussen beplante en vegetatievrije zones / verhardingen in een tuin of park.

> Hoge designwaarde
> Strakke lijnvorming: recht en gebogen
> Eenvoudige bevestiging van elementen
> Hoge stabiliteit
> Zichtbare en onzichtbare lijnen mogelijk
> Niet-zichtbare verbinding tussen profielen
> Geïntegreerde en niet-zichtbare bevestiging van de aardnagel door inschuifbare bevestigingselement
> Inbetonneren niet nodig

Details
Met de aardnagels en de bevestigingselementen worden de profielen in de volle grond bevestigd. Het verbindingselement dient als aardnagelhouder en verbindt de losse profielen met elkaar. Twee aardnagels / bevestigingselementen per meter profiel.

Toepassingen
Boomschors
Grind (langs gebouwen), Grind-/split paden (privé-terrein)
Halfverhardingen (privé-terrein)
Tuinen
Vijverranden tot 100 mm, Vijverranden tot 200 mm

GardLiner StaalLight Aanleg.jpg

Installatie Instructies - volle grond (StaalLight 110V / 160V / 210V Kantopsluitingssystemen)

Toepassing: aanleg van verhoogde gazons, plantenbedden en grindpaden

Gereedschap: handschoenen, schop of spade, (automatische) waterpas, meetlint, piketpaaltjes, touw, rubber hamer, timmerblok, slijpmachine, zinkspray

Materiaal: StaalLight 110 / 160 / 210 Kantopsluitingsprofielen, perkverhogingselementen, verbindingsplaatjes en aardnagels.

Stappenplan:

1. Zet met behulp van het touw en de piketpaaltjes de lijn uit waarop de StaalLight Kantopsluiting geplaatst dient te worden.

2. Graaf een sleuf langs de uitgezette lijn. De diepte van de sleuf is afhankelijk van de toepassing en de hoogte van het te gebruiken StaalLight Kantopsluitingsprofiel.

3. Bij het maken van de sleuf dient er rekening te worden gehouden met onderstaande maximale hoogtes voor het boven het maaiveld uitstekende gedeelte van het StaalLight Kantopsluitingsprofiel:
- Type StaalLight 110V; 30 mm
- Type StaalLight 160V; 50 mm
- Type StaalLight 210V; 70 mm

4. Indien de StaalLight Kantopluitingsprofielen worden ingezet als vijverrand, dient er rekening gehouden te worden met een maximale waterdiepte aan de rand van:
- Type StaalLight 110V; 60 mm
- Type StaalLight 160V; 110 mm
- Type StaalLight 210V; 160 mm

5. Plaats de profielen langs de sleuf. Bij de StaalLight 160V en 210V dient het profiel met de hoogste omgevouwen rand naar boven geplaatst te worden (zie afbeelding 1). Bij de StaalLight 110V Kantopsluitingsprofielen hoeft hier geen rekening mee gehouden te worden omdat de hoogtes van de gevouwen randen van deze profielen gelijk zijn.

GARDL INER StaalLight 110V  160V  210V Kantopsluitingssystemen.jpg

6. Schuif in ieder StaalLight Kantopsluitingsprofiel vijf bevestigingselementen tussen de omgevouwen randen en verdeel ze gelijkmatig over het profiel (zie afbeelding 1).

7. Gebruik één verbindingselement om twee losse StaalLight Kantopsluitingsprofielen met elkaar te verbinden. Laat het bevestigingselement 3 cm uitsteken uit het ene profiel. Plaats vervolgens over het uitstekende gedeelte van het bevestigingselement het tweede kantopsluitingsprofiel. Gebruik voor de StaalLight 160 of 210 Kantopsluitings-profielen de bijgevoegde verbindingsplaatjes en plaats deze bovenop de plek waar de twee profielen aan elkaar bevestigd zijn.

8. Om een hoek of bocht te maken, dienen de gevouwen randen in een rechte en verticale lijn ingeslepen te worden. Vervolgens kan het StaalLight Kantopsluitingsprofiel langs de ingeslepen lijn in de gewenste hoek / bocht gebogen worden. Als alternatief kan het profiel ook worden gevouwen langs de hoek van een bevestigingselement.

9. Schuif de meegeleverde aardnagel verticaal in het Bevestigingselement totdat deze de onderkant van het profiel bereikt. Sla de aardnagel tot onder de rand in het bevestigingselement.

10. Lijn het profiel uit langs het uitgezette touw. Plaats de aardnagels in de grond totdat de kop van de nagel een beetje uitsteekt. Gebruik een (automatische) waterpas om te controleren of de profielen correct zijn uitgelijnd.

11. Sla voorzichtig met een rubberen hamer of hamer en timmerblok de aardnagels in de grond totdat de lip van de aardnagel onder de omgebogen kant van het StaalLight profiel klikt (zie afbeelding 1).

12. Vul de sleuf aan tot de gewenste hoogte met zand, aarde of ander gewenst materiaal.

Tip 1. In harde grond, bij grind of split is het aan te raden om eerst een gat te maken met een pin voordat de aardnagels in de grond worden bevestigd.

Tip 2. Als de StaalLight Kantopsluitingsprofielen in een rechte lijn moeten worden geplaatst, wordt het aangeraden om beton of houten blokken te gebruiken om de profielen te ondersteunen.

Tip 3. Indien er gebruik wordt gemaakt van een trilplaat is het aan te raden om de profielen vast te zetten met behulp van houten blokken, betonplaten, pinnen etc. zodat er niets kan bewegen of verschuiven.

Tip 4. Indien de StaalLight Kantopsluitingprofielen worden toegepast op het dak, dient er gebruik gemaakt te worden van de StaalLight type VH (bevestiging van de profielen met perkverhogingselementen, maar zonder gebruik van aardnagels).

GardLiner StaalLight 110Vh Kantopsluitingen Aanleg.jpg
Toon meer Toon minder