Co2 reducerend split (Olivijn)

Uitdaging Uit balans, het probleem De opwarming van de aarde vormt een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. Er is inmiddels voldoende wetenschappelijke kennis verzameld om aan te nemen dat de stijging van de oppervlaktetemperatuur op aarde wordt veroorzaakt door de toename van broeikasgassen, dit als gevolg van menselijk handelen. Het verbranden van fossiele brandstoffen in een relatief korte periode, vergeleken met de periode die de aarde nodig heeft gehad om deze brandstoffen te vormen heeft de uitstoot van CO2 vertienvoudigd. Van alle broeikasgassen is C02 is een van de belangrijkste, 76% van deze gassen is ...