Zuurstofplanten per 5 bundels

De meest belangrijke groep waterplanten. Zuurstofplanten zijn (grotendeels) onder water groeiende planten met naar verhouding veel groen blad onder water. Deze planten assimileren net als alle andere groene planten, (Assimileren is het produceren van bladgroen met behulp van koolzuur en (zon)licht, waarbij zuurstof vrij komt) en doen dat dus door hun typische groeiwijze onder water. Dit houdt in dat aan het water koolzuur onttrokken wordt, mits er voldoende licht aanwezig is en daarnaast nemen deze planten ten behoeve van hun groei voedingsstoffen op uit het water. Een bepaalde vorm van stikstof onder andere wordt namelijk ...