Paeonia lactiflora Elsa Sass (witte pioenroos, Weiße Pfingstrose, White garden peony)

€ 28,74
Bezorging 1 tot 4 werkdagen

Omschrijving

Paeonia lactiflora Elsa Sass (witte pioenroos, Weiße Pfingstrose, White garden peony)

Volledig gevuld en geheel wit. De perfect gerangschikte bloembladeren vormen een uiterst aantrekkelijke roosvorm. Zijknoppen ruim aanwezig. Zeer donkergroen gewas, stevige stelen en een geringe hoogte. Een ideale tuinpioen. Deze laatst bloeiende witte cultivar uit ons assortiment is bovendien erg lekker geurend. Bekroond met de APS Gold Medal in 1943. Hoeft niet ondersteund te worden. Deze soort bloeit rond half juni voor ong. twee maanden.

* Standplaats: Zon tot licht schaduw
* Grondsoort: Goede tuingrond. Niet te nat.
* Mooie snijbloem
* Pioenrozen kunnen wel 50 jaar oud worden

Onderhoud Paeonia lactiflora Elsa Sass (uitgebreid advies pioenrozen onder de foto op deze bladzijde)

Eventueel in het najaar de oude stengels diep wegsnijden en in het vroege voorjaar behandelen met een schimmelbestrijdingsmiddel om grauwe schimmel tegen te gaan.

Jaarlijks zwaar bemesten.

Tijdig opbinden.

Paeonia's kunt u het beste planten in het najaar in de maanden september en oktober. Pioenrozen bloeien niet of slecht wanneer de planten verhuisd worden naar een andere plek in de tuin. Vermeerdering door wortelstekken en grote planten zijn ook te scheuren.

Wij versturen onze pioenrozen in september, oktober en november.

Deutsch (Pfingstrose)

= Text übersetzt mit Google

Vollständig gefüllt und ganz weiß. Die perfekt arrangierten Blütenblätter bilden eine äußerst attraktive Rosenform. Reißverschlüsse sind gut präsent. Sehr dunkelgrüne Ernte, stabile Stiele und niedrige Höhe. Eine ideale Gartenpfingstrose. Diese letzte blühende weiße Sorte aus unserem Sortiment ist auch sehr aromatisiert. Ausgezeichnet mit der APS Goldmedaille im Jahr 1943. Muss nicht unterstützt werden. Diese Art blüht um Mitte Juni für etwa zwei Monate.

* Pitch: Sonne zum hellen Schatten
* Bodenart: Gute Gartenboden Nicht zu nass
* Schöne Schnittblume
* Pfingstrosen Rosen können 50 Jahre alt sein

Wartung Paeonia lactiflora Elsa Sass (umfangreiche Beratung Pfingstrosen Rosen unter dem Bild auf dieser Seite)

Wenn möglich, schneiden Sie die alten Stämme tief im Herbst und behandeln Sie im Frühjahr mit einem Fungizid, um grauen Pilz zu verhindern.

Befruchten Sie jedes Jahr schwer.

Bindung auf Zeit.

Paeonia eignet sich am besten im September und Oktober. Pfingstrosen Rosen blühen nicht oder schlecht, wenn die Pflanzen zu einem anderen Ort im Garten bewegt werden. Die Ausbreitung durch Karotten und große Pflanzen kann auch zerrissen werden.

Wir senden unsere Pfingstrosen im September, Oktober und November.

Englisch (peony)

- Text translates with Google

Fully filled and completely white. The perfectly arranged flower leaves form an extremely attractive rose form. Zippers well present. Very dark green crop, sturdy stems and low height. An ideal garden peony. This last blooming white cultivar from our range is also very flavored. Awarded with the APS Gold Medal in 1943. Do not have to be supported. This species blooms around mid June for about two months.

* Pitch: Sun to light shade
* Soil type: Good garden soil. Not too wet.
* Beautiful cut flower
* Peony roses can be 50 years old

Maintenance Paeonia lactiflora Elsa Sass (extensive advice peony roses under the picture on this page)

If possible, cut out the old stems deeply in the autumn and treat in the early spring with a fungicide to prevent gray fungus.

Fertilize heavily every year.

Binding on time.

Paeonia's is best suited for planting in the autumn of September and October. Peony roses do not bloom or bad when the plants are moved to another place in the garden. Propagation by carrots and large plants can also be torn.

We send our peony in September, October and November.

Paeonia lactiflora Elsa Sass (witte pioenroos, Weiße Pfingstrose, White garden peony).JPG

Beste planttijd voor pioenrozen

Dé maand voor het planten van pioenrozen is oktober. Pioenrozen worden bij ons uitsluitend vroeg in de natuurlijke rustperiode gerooid en verwerkt: van half september tot half november. Op deze manier wordt het plantritme niet verstoord en blijft de kwaliteit van de planten op haar best. Tevens dienen pioenrozen in deze periode weer te worden terug geplant: Gebruik-makend van het laatste restje warmte in de grond maken de planten in deze periode nog nieuwe haarwortels waardoor de planten goed vast kunnen komen te staan op hun nieuwe stekje. Dit geeft de beste weggroei en dus de meeste kans op 1e jaars-bloei.

Wij versturen onze pioenrozen vooral in september en oktober.

Zo spoedig mogelijk planten na ontvangst is sowieso altijd het beste.

Standplaats pioenrozen

Het allerbelangrijkste is een goed drainerende grond. Pioenrozen kunnen erg slecht tegen natte voeten. Wanneer pioenen te nat staan kan dit wortelrot veroorzaken waar de planten zelfs dood aan kunnen gaan. Indien u een natte tuin heeft verdient het aanbeveling om de pioen op een 'rug' te planten; oftewel de grond plaatselijk verhogen voor een goede ontwatering.

Plant de pioenrozen bij voorkeur op een niet al te luwe plek. Een te beschutte plaats kan een schimmelziekte als Botrytis in de hand werken in natte jaren. Voldoende luchtcirculatie is daarom belangrijk.

Pioenrozen vereisen verder voldoende zonlicht. De gehele dag het zonnetje is ideaal, maar halfschaduw kan eventueel ook. Te donker staande planten geven een langgerekte groei en geen bloemen.
Vermijdt het te dicht bij grote struiken of bomen planten i.v.m. de oneerlijke concurrentiestrijd die pioenen dan aan moeten gaan. Met name oppervlakkig wortelende bomen of struiken nemen 'stelen' bijna al het vocht en voeding van de pioenen.

Plant ook nooit op een plek waar eerder pioenen hebben gestaan, pioenrozen scheiden o.m. bepaalde stoffen af waardoor een verse plant op dezelfde plaats slecht weg zal groeien. Ook is de kans op schadelijke organismen in de grond zoals schimmelziekten en wortelnematoden altijd groter op zo’n zelfde plantlocatie. In vaktermen zegt men wel dat de grond 'moe' is op zo'n oude plek.

Plantafstand pioenrozen

Pioenrozen kunnen sterk in omvang toenemen na het eerste groeiseizoen – reserveer 0,75 tot 1 m2 per plant. Bij gegroepeerd aanplanten is een onderlinge plantafstand van minimaal 80cm “in verband” aan te raden. Regelmatig adviseren wij bij het aanplanten van pioenrozenborders in particuliere tuinen.

Plantdiepte pioenrozen

De plantdiepte voor pioenrozen is zeer belangrijk. De bovenste ogen (doorgaans de ‘bloei-ogen’) dienen net onder het grondoppervlak te zitten. Wanneer ze dieper zitten dan vormt de plant in het gunstigste geval alleen maar blad. Net als alle planten willen pioenrozen overleven. Als een pioen te diep is geplant zal de plant proberen nieuwe groei aan de bovenzijde van de plant te vormen ten einde een soort ‘nieuwe plant’ te maken die wel op de juiste diepte zit om te kunnen bloeien. Dit proces duurt echter een aantal jaren, en dat is vaak veel te lang wanneer een plant is aangeschaft met hoge verwachtingen. In het ergste geval wanneer pioenrozen te diep zitten wordt helemaal geen bovengrondse groei zichtbaar. Dieper in de grond blijft het vaak te lang nat, waardoor de planten kunnen wegrotten.

Plantinstructies pioenrozen

1. Maak een plantgat dat 2x de omvang heeft van de plant die op deze plek dient te komen;
2. Maak het plantgat niet te diep (doorgaans ca. 10-15 cm), en maak de bodem van het plantgat goed los;
3. Plaats de pioenroos in het plantgat. De wortels kunnen horizontaal in het plantgat worden geplaatst; de ogen naar boven wijzend(!). Druk de plant lichtjes aan; de plant moet nu op een diepte liggen zodat de bovenste ogen 2-5 cm onder het grondoppervlak komen (oftewel “2 vingerdiktes diep”);
4. Dicht het plantgat weer en plaats een stokje bij deze plek – zo blijft u tot opkomst in februari/maart eraan herinnerd geen andere planten te dichtbij te plaatsen.

Grondsoorten pioenrozen

Pioenrozen gedijen in principe op alle grondsoorten. In het algemeen geldt dat hoe zwaarder de grondslag is, hoe langzamer de weggroei is; oftewel hoe langer het duurt voordat de eerste bloemen uitgroeien. Dit is echter helemaal niet negatief; in tegendeel – op de lange duur kan een stevige kleigrond bijvoorbeeld ideaal zijn. Over het algemeen voldoen zavel-, veen- en kleigronden uitstekend.

Gronden met een pH van 6,5-7,5 zijn ideaal. Op zure gronden (zuurgraad lager dan 6,5) valt het aan te raden wat kalk door het plantgat te mengen en kunt u jaarlijks wat kalk toevoegen om de pH te verhogen. Op basische ('zoete') gronden (zuurgraad hoger dan 7,5) is het doormengen van tuinturf of ander materiaal met verzurende eigenschappen raadzaam.

pioenrozen kunnen ook goed groeien op lichte zandgronden, echter dan vereisen ze wel meer aandacht. Het verdient dan ook aanbeveling om op deze gronden regelmatig water en voeding te geven. Beter is het nog om de grond op de plantlocatie van de pioen(en) te verrijken. Een goede manier hiervoor is een gat graven van ca. 50 cm diep en 40x40 cm in omvang. Onderin het gat een laag van ca. 25 cm goed verteerde koemest en/of beendermeel aanbrengen, hier bovenop vervolgens de vervangende grond aanbrengen. Een mengsel van klei, zand en tuinaarde is ideaal in de verhouding 60-20-20. Alleen klei kan ook, maar houdt dan rekening met een wat langere groeitijd tot een volwassen plant.

Plantenbak

Een optimale start heeft een pioenroos alleen wanneer deze wordt aangeschaft als 'kale plant' in het najaar. Een 'kale plant' aangeschaft in het voorjaar heeft altijd wat aan vitaliteit ingeleverd doordat zij een aantal maanden bewaard is gebleven. Ook mist een dergelijke voorjaarsaankoop het zeer belangrijke stukje groei voor de winter, met als gevolg dat de plant moeilijker aanslaat en u langer moet wachten op bloei.

Pioenrozen worden veelal in potten aangeboden. Groeiende planten in een pot zijn weliswaar visueel aantrekkelijk, maar voor uw tuin bent u altijd beter af met een in het najaar aangeschafte pioenroos als 'kale plant'. Mede doordat pioenen hoofdzakelijk in pot worden verkocht hebben pioenen de naam gekregen moeilijk of slecht te bloeien, terwijl dit absoluut niet terecht is!

In potten maken pioenrozen een heel ander wortelgestel dan dat ze in de vollegrond (van nature) doen. In potten zijn voeding en vocht altijd zeer nabij en wordt de plant niet gedwongen om reservevoedsel op te bouwen in haar wortels. Gevolg is dat een pioen in pot zeer veel fijne wortels vormt met weinig opgeslagen voeding waardoor het geen kracht heeft om bloemen te produceren.

Wanneer u een pioen in een grote potmaat aanschaft is de kans best aanwezig dat het eerste jaar bloei volgt op basis van de wortelinhoud die het bij de kweker in de vollegrond heeft opgebouwd voordat de plant werd opgepot. Wanneer u deze plant dan uitplant in uw tuin dan zal deze minimaal 1 à 2 jaar nodig hebben om weer voldoende wortelgestel op te bouwen om weer bloemen te kunnen produceren.

Wanneer u een pioen in een kleine potmaat aanschaft is de plantmaat idem dito en volgt na uitplanten in uw tuin de eerste 2 à 3 jaren waarschijnlijk geen bloei. Plant een in een pot aangeschafte pioenroos altijd direct uit in uw tuin en houdt er dus rekening mee dat na eventuele bloei een paar jaar bloemloos voorbij kunnen gaan.

Voor een betrouwbare pioenroos met de beste groeikracht bent u dus veelal aangewezen op gespecialiseerde kwekers die de planten alleen als 'kale plant' en in het najaar uitleveren, zoals wij.

Pioenrozen in een pot planten voor op uw balkon of terras is het proberen waard als u geen mogelijkheid heeft om hem in de volle grond te planten. Gebruik dan altijd een zeer grote pot (liever een kuip). Probeer een zware potgrond die niet te nat blijft en zeker voldoende luchtig is. Meng compost door en geef matig voeding. Probeert u altijd eerst met een gangbare cultivar of het wil lukken alvorens u de exclusieve cultivar van uw dromen oppot. Meerdere jaren een bloeiende pioen in een pot houden is alles behalve gemakkelijk, maar voor de ware liefhebber is hier een geweldige uitdaging weggelegd!

DEUTSCH - Text übersetzt mit Google

Beste Pflanzzeit für Pfingstrosen Rosen

Der Monat vor der Pflanzung Pfingstrose ist Oktober. Pfingstrosen Rosen werden nur früh in der natürlichen Ruhezeit verarbeitet: von Mitte September bis Mitte November. Auf diese Weise wird der Pflanzungsrhythmus nicht gestört und die Qualität der Pflanzen bleibt am besten. Pfingstrosen Rosen sollten auch in dieser Zeit zurück gepflanzt werden: Mit dem letzten Wärmestau im Boden haben die Pflanzen noch neue Haarwurzeln während dieser Zeit, so dass die Pflanzen fest auf ihren neuen Stachel zu bekommen. Das gibt das beste Wachstum und damit die Chance des 1. Jahres blühen.

Wir schicken unsere Pfingstrosen besonders im September und Oktober.

Allerdings ist das Pflügen so schnell wie möglich immer das Beste.

Pfingstrosen Rosen Pitch

Das Wichtigste ist ein gut abtropfender Boden. Pfingstrosen Rosen können bei nassen Füßen sehr schlecht sein. Wenn die Pfingstrosen zu nass sind, kann dies zu Wurzelfäulnis führen, wo die Pflanzen sogar sterben können. Wenn Sie einen nassen Garten haben, empfiehlt es sich, die Pfingstrose auf einem "Rücken" oder den Boden vor Ort für eine gute Entwässerung zu erhöhen.

Pflanze die Pfingstrosen Rosen vorzugsweise in einem nicht zu glücklichen Ort. Ein übertriebener Ort kann eine Pilzkrankheit wie Botrytis verursachen, um in nassen Jahren zu arbeiten. Eine ausreichende Luftzirkulation ist daher wichtig.

Pfingstrosen Rosen benötigen genügend Sonnenlicht. Der ganze Tag ist die Sonne ideal, aber auch Halbschatten ist möglich. Zu dunkle Pflanzen geben langgestrecktes Wachstum und keine Blumen.
Vermeiden Sie, zu nahe an großen Büschen oder Bäumen zu pflanzen. Der unlautere Wettbewerb, den die Pfingstrosen machen sollten. Besonders oberflächliche Wurzelbäume oder Sträucher "stehlen" fast die ganze Feuchtigkeit und Ernährung der Pfingstrosen.

Niemals an einem Ort pflanzen, wo Pfingstrosen zuvor gewesen sind, Pfingstrosen getrennt und einige der Stoffe, die eine frische Pflanze an der gleichen Stelle wachsen lassen. Auch das Risiko von Schadorganismen im Boden, wie Pilzkrankheiten und Wurzelernährung, ist in einem solchen Werksort immer größer. In Bezug auf die Begriffe heißt es, dass der Boden an einem solchen Ort "müde" ist.

Pflanzung Pfingstrosen

Pfingstrosen Rosen können in der Größe nach der ersten Vegetationsperiode zu erhöhen - Reserve 0,75 bis 1 m2 pro Pflanze. Bei gruppierten Pflanzungen ist eine gegenseitige Pflanzung von mindestens 80cm "verwandt". Wir beraten regelmäßig über die Anpflanzung von Pfingstrosenbrauereien in privaten Gärten.

Pflanztiefe Pfingstrosen

Die Pflanzentiefe für Pfingstrosen ist sehr wichtig. Die oberen Augen (meist die "Blütenaugen") sollten knapp unter der Bodenoberfläche liegen. Wenn sie tiefer sind, wird die Pflanze nur ein Blatt am besten bilden. Wie alle Pflanzen wollen auch Pfingstrosen überleben. Wenn eine Pfingstrose zu tief gepflanzt wird, wird die Pflanze versuchen, ein neues Wachstum auf der Oberseite der Pflanze zu schaffen, um eine Art "neue Pflanze" zu schaffen, die in der richtigen Tiefe ist, um zu gedeihen. Dieser Vorgang dauert jedoch einige Jahre, und das ist oft viel zu lang, wenn eine Pflanze mit hohen Erwartungen erworben wird. Im schlimmsten Fall, wenn Pfingstrosen Rosen zu tief sind, wird kein übergewachsenes Wachstum sichtbar sein. Tiefer im Boden, es bleibt oft zu lange nass, was die Pflanzen zerstören kann.

Pflanzanweisungen Pfingstrosen

1. Machen Sie ein Pflanzenloch, das 2x die Größe der Pflanze hat, um zu diesem Ort zu kommen;
2. Mach das Pflanze nicht zu tief (gewöhnlich ca. 10-15 cm) und löste vorsichtig den Boden des Pflanzlochs;
3. Die Pfingstrose in das Pflanzenloch legen Die Wurzeln können horizontal in das Pflanzenloch gebracht werden; die Augen nach oben zeigen (!). Die Pflanze leicht drücken; die Pflanze muss nun in einer Tiefe sein, so dass die oberen Augen 2-5 cm unterhalb der Bodenoberfläche ("2 Fingerspitzen tief") erreichen;
4. Das Pflanzenloch wieder schließen und einen Stab an diesen Ort stellen - im Auge behalten, dass im Februar / März man sich nicht daran erinnern wird, andere Pflanzen zu nahe zu pflanzen.

Pfingstrosen von Bodenarten

Pfingstrosen grundsätzlich auf allen Bodentypen gedeihen Im Allgemeinen, je schwerer das Fundament ist, desto langsamer ist das Wachstum; Je länger es dauert, bevor die ersten Blumen wachsen. Das ist aber gar nicht negativ; im Gegenteil - auf lange Sicht kann ein solider Lehmboden ideal sein. Im Allgemeinen sind Silber-, Torf- und Tonböden ausgezeichnet.

Böden mit einem pH-Wert von 6,5-7,5 sind ideal. Bei sauren Böden (Säure unter 6,5) ist es ratsam, etwas Kalk zu mischen, indem man das Pflanzeloch mischt und jeden Jahr etwas Kalk dazu bringt, den pH-Wert zu erhöhen. Bei basischen ("süßen") Böden (Säure höher als 7,5) ist das Mischen von Gartenrasen oder anderen Materialien mit angesäuerten Eigenschaften ratsam.

Pfingstrosen können auch gut auf leichten sandigen Böden wachsen, aber sie benötigen mehr Aufmerksamkeit. Es ist daher ratsam, regelmäßig Wasser zu liefern und aus diesen Gründen zu füttern. Es ist besser, den Boden an der Pflanzung der Pfingstrose zu bereichern. Ein guter Weg dafür ist ein Loch von ca. 50 cm tief und 40x40 cm groß. Tragen Sie eine Schicht von etwa 25 cm gut verdaute Kühe und / oder Knochenmehl in den Boden des Lochs, dann wenden Sie den Ersatzboden oben auf sie. Eine Mischung aus Ton, Sand und Garten Boden ist ideal im Verhältnis 60-20-20. Nur Lehm kann sein, aber eine etwas längere wachsende Zeit in eine erwachsene Pflanze berücksichtigen.

Pflanzschale

Ein optimaler Start hat eine Pfingstrose nur, wenn er im Herbst als "kahle Pflanze" gekauft wird. Eine im Frühjahr gekaufte "kahle Pflanze" hat immer eine gewisse Vitalität gegeben, weil sie für eine Reihe von Monaten erhalten geblieben ist. Auch ein solches Frühjahrskauf scheitert das sehr wichtige Stück Wachstum für den Winter, mit dem Ergebnis, dass die Pflanze ist härter zu stoppen und Sie müssen auf Blüte länger warten.

Pfingstrosen werden oft in Töpfen angeboten. Wachsende Pflanzen in einem Topf sind visuell bewundernswert, aber für Ihren Garten sind Sie immer besser mit einer Pfingstrose im Herbst als "kahler Pflanze". Wegen der Tatsache, dass Pfingstrosen hauptsächlich in Töpfen verkauft werden, sind Pfingstrosen schwierig oder schlecht zu blühen, während das absolut nicht richtig ist!

In Töpfen Pfingstrosen machen eine ganz andere Wurzel Einstellung als sie in der Full-Range (natürlich) zu tun. In Töpfen sind Nahrung und Feuchtigkeit immer sehr nah und die Pflanze ist nicht gezwungen, Reserve-Lebensmittel in ihren Wurzeln aufzubauen. Infolgedessen produziert eine Pfingstrose im Topf sehr gute Karotten mit wenig gelagertes Essen, so dass es nicht möglich ist, Blumen zu produzieren.

Wenn man eine Pfingstrose in einer großen Topfgröße kauft, ist es wahrscheinlich, dass das erste Jahr der Blüte auf der Basis des Wurzelinhalts folgt, den es bei dem Züchter im vollen Brunnen aufgebaut hat, bevor die Pflanze abgeholt wurde. Wenn Sie diese Pflanze in Ihrem Garten pflanzen, dann dauert es ein Minimum von 1 bis 2 Jahren, um genügend Wurzelstock wieder aufzubauen, um Blumen wieder zu produzieren.

Wenn Sie eine Pfingstrose in einer kleinen Topfgröße kaufen, ist die Pflanze Größe gleich und nach dem Pflanzen in Ihrem Garten die ersten 2 bis 3 Jahre wird wahrscheinlich nicht blühen. Erdnuss-gepflückte Erdnüsse werden immer in Ihren Garten gegossen, also denken Sie daran, dass nach ein paar Blüten Sie eine Blumenblüte für ein paar Jahre passieren können.

Für eine zuverlässige Pfingstrose mit der besten Wachstumskraft werden Sie in der Regel auf spezialisierte Züchter beraten, die die Pflanzen nur als "bloße Pflanze" liefern und im Herbst wie wir.

Pflanzung Pfingstrose in einem Glas für Ihren Balkon oder Terrasse ist es wert, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, es in vollmundigen Boden zu pflanzen. Verwenden Sie immer einen sehr großen Topf (vorzugsweise eine Wanne). Versuchen Sie einen schweren Pflanzboden, der nicht nass bleibt und sicher genug luftig ist. Mischen Sie Kompost und füttern Sie mäßig. Immer versuchen, eine gemeinsame Sorte zu verwenden oder wollen erfolgreich sein, bevor Sie die exklusive Sorte Ihrer Träume begegnen. Eine blühende Pfingstrose in einem Topf für mehrere Jahre zu halten ist alles andere als einfach, aber der wahre Liebhaber hat eine große Herausforderung!

ENGLISH - Text translates with Google

Best planting time for peony

The month before planting peony is October. Peony are only processed early in the natural rest period: from mid September to mid November. In this way, the planting rhythm is not disturbed and the quality of the plants remains the best. Peony should also be planted back in this period: Using the last residue of heat in the soil, the plants still have new hair roots during this period, allowing the plants to get firmly on their new sting. This gives the best growth and therefore the most chance of 1st year bloom.

We send our peonies especially in September and October.

However, planting as soon as possible is always the best.

Peony Rose

The most important thing is a well draining ground. Peony can be very bad at wet feet. When the peonies are too wet, this can cause root rot where the plants can even die. If you have a wet garden, it is recommended to plant the peony on a 'back' or increase the soil locally for a good dewatering.

Plant the peony preferably in a not too lucky place. An overprotected place can cause a fungal disease like Botrytis to work out in wet years. Adequate air circulation is therefore important.

Peony further require sufficient sunlight. The whole day the sun is ideal, but half shadow may also be possible. Too dark plants give elongated growth and no flowers.
Avoid planting too close to large bushes or trees. the unfair competition that peonies should go on. Especially superficial rooting trees or bushes "steal" almost all the moisture and nutrition of the peonies.

Never plant in a place where peonies have previously been, peonies separate, and some of the substances that cause a fresh plant to grow in the same place. Also, the risk of harmful organisms in the soil, such as fungal diseases and root nutrition, is always greater in such a same plant location. In terms of terms, it is said that the ground is "tired" in such an old place.

Planting peony

Peony can increase in size after the first growing season - reserve 0.75 to 1 m2 per plant. For grouped plantings, a mutual planting distance of at least 80cm is "related". We regularly advise on the planting of peony brewers in private gardens.

Plant depth peony

The plant depth for peony is very important. The upper eyes (usually the "bloom eyes") should be just below the ground surface. When they are deeper, the plant will only form a leaf at best. Like all plants, peonies want to survive. If a peony is planted too deep, the plant will try to create new growth on the top of the plant in order to make a kind of 'new plant' that is at the right depth to flourish. This process, however, takes a number of years, and that is often far too long when a plant is purchased with high expectations. In the worst case, when peony roses are too deep, no overgrown growth will be visible. Deeper in the soil, it often stays wet for too long, which can destroy the plants.

Plant instructions peony

1. Make a planthole that has 2x the size of the plant to come to this place;
2. Do not make the plant hole too deep (usually about 10-15 cm), and carefully loosen the bottom of the planting hole;
3. Place the peony in the plant hole. The roots can be placed horizontally in the plant hole; pointing the eyes upwards (!). Lightly press the plant; The plant must now be at a depth so that the upper eyes reach 2-5 cm below the ground surface (ie "2 fingertips deep");
4. Close the plant hole again and place a stick at this place - keeping in mind that in February / March you will not remember to plant other plants too close.

Soil Peonies

Peony basically thrive on all soil types. In general, the heavier the foundation is, the slower the growth is; the longer it takes before the first flowers grow. However, this is not negative at all; on the contrary - in the long run a solid clay soil may be ideal. In general, silver, peat and clay soils are excellent.

Soils with a pH of 6.5-7.5 are ideal. On acid soils (acidity below 6,5) it is advisable to mix some lime by mixing the plant hole and add some lime each year to increase the pH. On basic ("sweet") soils (acidity higher than 7.5), mixing of garden turf or other materials with acidifying properties is advisable.

Peony can also grow well on light sandy soils, however, they require more attention. It is therefore advisable to regularly provide water and feed on these grounds. It is better to enrich the soil at the plantation of the peony (s). A good way for this is a hole of approximately 50 cm deep and 40x40 cm in size. Apply a layer of about 25 cm of well-digested cows and / or bone meal in the bottom of the hole, then apply the replacement soil on top of it. A mixture of clay, sand and garden soil is ideal in the ratio 60-20-20. Only clay can be, but take into account a slightly longer growing time into an adult plant.

Flowerpot

An optimal start has a peony only when purchased as a "bare plant" in autumn. A "bare plant" purchased in the spring has always delivered some vitality because it has been preserved for a number of months. Also, such a spring purchase fails the very important piece of growth for the winter, with the result that the plant is harder to stop and you have to wait for bloom longer.

Peony are often offered in pots. Growing plants in a pot are admirable visually, but for your garden you are always better off with a peony in the autumn as a "bare plant". Due to the fact that peonies are mainly sold in pots, peonies have become difficult or bad to blossom, while this is absolutely not right!

In pots peony make a very different root setting than they do in the full-range (naturally). In pots, food and moisture are always very close and the plant is not forced to build up reserve foods in its roots. As a consequence, a peony in pot produces very good carrots with low-stored food, making it unable to produce flowers.

When you buy a peony in a large pot size, it is likely that the first year of bloom will follow on the basis of the root content that it has built up at the grower in the full well before the plant was picked up. When you plant this plant in your garden then it will take a minimum of 1 to 2 years to rebuild enough rootstock to produce flowers again.

When you buy a peony in a small pot size, the plant size is the same and after planting in your garden the first 2 to 3 years will probably not bloom. Peanut-picked peanuts are always poured into your garden, so keep in mind that after a few blooms you can pass a flower bloom for a few years.

For a reliable peony with the best growth force, you are usually advised on specialized growers who deliver the plants only as 'bare plant' and in autumn as we do.

Planting peony in a pot for your balcony or terrace is worth trying if you do not have the opportunity to plant it in full-bodied soil. Always use a very large pot (preferably a tub). Try a heavy potting soil that does not stay wet and sure enough airy. Mix compost and feed moderately. Always try using a common cultivar or want to succeed before you encounter the exclusive cultivar of your dreams. Keeping a blooming peony in a pot for several years is everything but easy, but the true lover has a great challenge!

Toon meer Toon minder

Tuinadvies