Rosa Augusta Louise stamroos 90-100 cm (perzik - abrikoos kleurige roos op stam, Stammrose, Standaard rose)

Product van exposant Rozenkwekerij De Wilde
€ 30,80
Bezorging 1 tot 4 werkdagen

Omschrijving

Rosa Augusta Louise stamroos 90-100 cm (perzik - abrikoos kleurige roos op stam, Stammrose, Standaard rose)

De bloemen van deze struik zijn perzik-abrikoos van kleur en hebben een goede geur. De gevulde bloemen zijn ook geschikt als snijroos.

Levering in pot.

Onderhoud Augusta Louise (stamroos):

Voorjaar (half maart tot half april), dode, beschadigde en dunnen takken wegknippen. 5 tot maximaal 7 goede takken overhouden. De gezonde en dikke takken op 3 tot 5 ogen terug knippen (eindknop naar buiten gericht).

Zomer (gedurende de bloei), uitgebloeide bloemen afknippen, daardoor ontwikkelen zich meer nieuwe bloemknoppen (wegknippen tot op het eerste vijftallige blad). Zuinig zijn op nieuwe jonge uitlopers (boven de ent), de takken voor het volgende jaar, de uitgebloeide oude takken in zijn geheel wegsnoeien.

Najaar, alleen op netheid snoeien, niet noodzakelijk. De takken moeten minimaal 7 tot 9 ogen behouden. In het begin van de winter bemesten met organische mest. Wilde hout zo diep mogelijk wegknippen ( te herkennen aan het kleinere vaak dofkleurig blad en vaak fijner gedoornde twijgen). Bladluis het liefst aanpakken met de larve van het lieveheersbeestje.

Deutsch

Pfirsich-aprikotfarbene, gefüllte Blüten, duftend, gute Schnittrose.

Lieferung in container.

Wartungrosen Augusta Louise (stammrose):

Frühling (Mitte März bis Mitte April), geschnittene, beschädigte und dünne Zweige. Anhalten
5 bis zu 7 gute Zweige. Schneide die gesunden und dicken Äste von 3 bis 5 Augen zurück (Endknopf nach außen).

Sommer (während der Blüte) schneiden blühende Blüten ab und entwickeln so mehr Blütenknospen (auf das erste fünfzig Blatt geschnitten). Um auf neue junge Frösche (über dem Transplantat) ökonomisch zu sein, schneiden die Zweige für das folgende Jahr die gemischten alten Zweige als Ganzes ab.

Herbst, Pflaume nur auf Sauberkeit, nicht notwendig. Die Zweige müssen mindestens 7 bis 9 Augen halten. Am Anfang des Winters befruchten mit Bio-Dünger. Schneide wildes Holz so tief wie möglich (erkennbar an den kleineren, oft dummen Blättern und oft feineren verdrehten Zweigen). Blattläuse bevorzugen die Larven des Marienkäfers.

English

The flowers of this shrub are peach-apricot in color and have a good smell. The double flowers are also suitable as cut rose.
Delivery in container.

Maintenance Augusta Louise (standard rose):

Spring (mid March to mid April), cut dead, damaged and thin branches. Save 5 to up to 7 good branches. Cut back the healthy and thick branches of 3 to 5 eyes (end button facing outwards).

Summer (during flowering) cut off flowering flowers, thus developing more new flower buds (cut to the first fifty leaf). To be economical on new young frogs (above the graft), the branches for the following year, cut off the blended old branches.

Autumn, prune only on cleanliness, not necessary. The branches must maintain at least 7 to 9 eyes. In the beginning of winter fertilize with organic manure. Wipe wild wood as deep as possible (recognizing the smaller often dull leaf and often finer twisted twigs). Aphids prefer to tackle with the ladybug's larva.
.
.
ROSAAU~2.JPG

Toon meer Toon minder