Rosa Auckland Metro stamroos 110 cm (crémewitte roos op stam Stammrose, Standaard rose)

Product van exposant Rozenkwekerij De Wilde
Prijs op aanvraag

Omschrijving

Rosa Auckland Metro stamroos 110 cm (crémewitte roos op stam Stammrose, Standaard rose)

Deze prima perkroos heeft bloemen in crèmewit, aanvankelijk met een iets roze zweem. Ze zijn gevuld en staan vaak met meerdere bij elkaar. Op een zonnige plek is de geur rijk. De bloemen verbloeien als die van een camelia.

Levering in pot.

Onderhoud Auckland Metro (stamroos):

Voorjaar (half maart tot half april), dode, beschadigde en dunnen takken wegknippen. 5 tot maximaal 7 goede takken overhouden. De gezonde en dikke takken op 3 tot 5 ogen terug knippen (eindknop naar buiten gericht).

Zomer (gedurende de bloei), uitgebloeide bloemen afknippen, daardoor ontwikkelen zich meer nieuwe bloemknoppen (wegknippen tot op het eerste vijftallige blad). Zuinig zijn op nieuwe jonge uitlopers (boven de ent), de takken voor het volgende jaar, de uitgebloeide oude takken in zijn geheel wegsnoeien.

Najaar, alleen op netheid snoeien, niet noodzakelijk. De takken moeten minimaal 7 tot 9 ogen behouden. In het begin van de winter bemesten met organische mest. Wilde hout zo diep mogelijk wegknippen ( te herkennen aan het kleinere vaak dofkleurig blad en vaak fijner gedoornde twijgen). Bladluis het liefst aanpakken met de larve van het lieveheersbeestje.

Deutsch

Die gefüllten Blüten der 'Auckland Metro' stehen oft in kleinen Gruppen beieinander. An einen sonnigen Standort entwickelt sie einen starken Duft. Die Blüten verblühen wie die einer Kamelie.

Lieferung in container.

Wartungrosen Auckland Metro (stammrose):

Frühling (Mitte März bis Mitte April), geschnittene, beschädigte und dünne Zweige. Anhalten
5 bis zu 7 gute Zweige. Schneide die gesunden und dicken Äste von 3 bis 5 Augen zurück (Endknopf nach außen).

Sommer (während der Blüte) schneiden blühende Blüten ab und entwickeln so mehr Blütenknospen (auf das erste fünfzig Blatt geschnitten). Um auf neue junge Frösche (über dem Transplantat) ökonomisch zu sein, schneiden die Zweige für das folgende Jahr die gemischten alten Zweige als Ganzes ab.

Herbst, Pflaume nur auf Sauberkeit, nicht notwendig. Die Zweige müssen mindestens 7 bis 9 Augen halten. Am Anfang des Winters befruchten mit Bio-Dünger. Schneide wildes Holz so tief wie möglich (erkennbar an den kleineren, oft dummen Blättern und oft feineren verdrehten Zweigen). Blattläuse bevorzugen die Larven des Marienkäfers.

English

This excellent bed rose has creamy white flowers with a trace of pink. They are full and usually stand in clusters. In a sunny spot the scent is rich. The flowers bloom like those of a camelia.

Delivery in container.

Maintenance Auckland Metro (standard rose):

Spring (mid March to mid April), cut dead, damaged and thin branches. Save 5 to up to 7 good branches. Cut back the healthy and thick branches of 3 to 5 eyes (end button facing outwards).

Summer (during flowering) cut off flowering flowers, thus developing more new flower buds (cut to the first fifty leaf). To be economical on new young frogs (above the graft), the branches for the following year, cut off the blended old branches.

Autumn, prune only on cleanliness, not necessary. The branches must maintain at least 7 to 9 eyes. In the beginning of winter fertilize with organic manure. Wipe wild wood as deep as possible (recognizing the smaller often dull leaf and often finer twisted twigs). Aphids prefer to tackle with the ladybug's larva.
.
.
ROSAAU~1.JPG

Toon meer Toon minder