Bolvormige bomen

Het knotten van bomen is van oorsprong boerengebruik. Bijzonder geschikt waren bijvoorbeeld wilgen, essen en eiken. Er wordt in het agrarische gebied om de drie à vier jaar geknot. In tuinen worden typen als Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (bolacacia), knotwilgen (diverse Salix-soorten) en bolcatalpa’s (Catalpa bignonioides ‘Nana’) om de paar jaar geknot om de kroonomvang binnen de perken te houden. Snoei eind februari alle takken tot op enkele centimeters van hun basis terug.

Filters