Lanke-omgevings vormgeving

Over deze exposant

Wilma Lanke, werkt als omgevingsvormgever en adviseur voor onder andere zorgorganisaties, woningcorporaties en architecten.

Haar expertise ligt in de advisering voor bouw en renovatie en belevingsgerichte inrichting van de fysieke woonomgeving voor mensen met beschadigde hersenen, waaronder dementie.
Sinds 2013 jaar werkt ze ook voor organisaties met woonvormen van bewoners met meervoudige beperkingen.

Vormgever & adviseur Binnen en Buitenruimte voor zorgorganisaties, woningcorporaties en architecten. Belevingsgericht inrichtingsadvies op locatie. Quick scan brein, dementie en omgeving.

In ons park

Stuur een e-mail

Aan
Lanke-omgevings vormgeving
Jouw naam
Jouw e-mailadres *
Bericht