Privacy statement

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Informatietuinen Appeltern B.V., Walstraat 2a, 6629 AD te Appeltern. Informatietuinen Appeltern B.V. is de eigenaar van de website www.appeltern.nl. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Informatietuinen Appeltern B.V. omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via deze website.

De persoonsgegevens die door de bezoeker via deze website worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden:

  1. het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het informeren over de producten en diensten van Informatietuinen Appeltern B.V.;
  2. het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met Informatietuinen Appeltern B.V.;
  3. het informeren over producten en diensten van derden op basis van door bezoeker gegeven toestemming en opgegeven persoonlijke voorkeuren en behoeften;
  4. om Informatietuinen Appeltern B.V. een beter beeld te doen krijgen van de bezoekers van de website en haar klanten ten einde haar dienstverlening en de website verder te ontwikkelen en te verbeteren en aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoekers en de klanten van de website;
  5. verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  6. het samenstellen van gebruikstatistieken en het beveiligen van de website.

De bezoeker die geen prijs stelt op de door Informatietuinen Appeltern B.V. of door derden toegezonden informatie kan dit aangeven en daartoe contact opnemen met Informatietuinen Appeltern B.V. via info@appeltern.nl.

Gebruik van cookies

Informatietuinen Appeltern B.V. maakt op deze website gebruik van zogenaamde “cookies” die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken.

Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, dan wel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat Informatietuinen Appeltern B.V. één of meer onderdelen van de activiteiten van zijn onderneming overdraagt aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van de website, voor zover betrekking hebbend op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat de gegevens van de bezoekers van de website worden doorgegeven (naar servers van) aan Informatietuinen Appeltern B.V. gelieerde of aan door Informatietuinen Appeltern B.V. voor de operationele activiteiten ingeschakelde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Informatietuinen Appeltern B.V. zal echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat de gegevens van de bezoeker zo goed mogelijk worden beschermd. De bezoeker geeft met de acceptatie van deze privacyverklaring op voorhand nadrukkelijk toestemming voor deze verwerkingen door derden buiten de EU.

Inzage en wijziging van gegevens

De bezoeker die wil weten welke gegevens Informatietuinen Appeltern B.V. over hem/haar heeft vastgelegd of die verwerkte gegevens over hem/haar wil wijzigen kan daartoe contact opnemen met Informatietuinen Appeltern B.V. via info@appeltern.nl.

Jonger dan 16 jaar

Bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar moeten toestemming van ouders of voogd hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Door acceptatie van deze privacyverklaring garandeert de bezoeker dat hij/zij 16 jaar of ouder is, dan wel toestemming heeft van zijn/haar ouders of voogd voor de aangegeven verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd door Informatietuinen Appeltern B.V.. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

Vragen en contact

Bezoekers van de website die vragen hebben over deze privacyverklaring of anderszins contact met Informatietuinen Appeltern B.V. willen leggen kunnen een e-mail sturen naar info@appeltern.nl.