Appeltern Tuinenfestival 2014

De Tuinen van Appeltern organiseert in 2014 alweer het vijfde Appeltern Tuinenfestival. Een lustrumjaar! Het thema voor 2014 was: “DROMEND VAN HOLLAND”.

Tuinenfestival 2014 deelnemers

Lustrumthema ‘DROMEND VAN HOLLAND’

“DROMEND VAN HOLLAND” is een variatie op het bekende dichtregel van Marsman (Denkend aan…). Hier wordt een extra laag toegevoegd door het begrip dromen erbij te voegen. Een droom kan de realiteit overstijgen en zelfs een wil uitdrukken. Het kan zowel verlangen zijn, nostalgie, toekomstvisie of hoop. Het kan een Holland zijn dat niet meer bestaat of nog niet bestaat. Het thema ‘Dromend van Holland’ kan zowel letterlijk als abstract geïnterpreteerd worden, artistiek of zelfs politiek. De ontwerpers wordt gevraagd een eigen interpretatie te geven van wat zij onder “Dromend van Holland” verstaan. Is dat het landschap, de mentaliteit of de geschiedenis? Is dat een thuis, een veilige haven, een geborgen wereld? Is dat de dynamiek van de kunsten, de wetenschap of de economie? Is het een beschouwing van de wereld op dit kleine land of een zelfreflectie van de bewoners zelf? Alles kan en is toegestaan, mits het een duidelijke expressie weergeeft van een welbepaald idee.

WINNAARS 2014

Uit het aantal ingezonden ontwerpen voor het Appeltern Tuinenfestival 2014 met als thema “Dromend van Holland” zijn door de selectiecommissie maar liefst elf inzendingen geselecteerd. Om een zo volledig mogelijk beeld te evenaren van de soorten en diversiteit van de voorstellen heeft de jury één winnaar extra geselecteerd. Want dit thema zette duidelijk de fantasie aan het werk
en leidde tot verschillende benaderingswijzen: landschappelijk, abstract,
verwijzend, allegorisch tot zelfs humoristisch. En humor in de tuin is toch
iets bijzonders en niet alledaags.