Spelregels Exposeren

TUINLIEFHEBBERS, OP ZOEK NAAR PROFESSIONEEL ADVIES, PRODUCT INFORMATIE EN LIEFDE VOOR TUINEN, ZULLEN HET (DIGITALE) TUININSPIRATIEPARK OOK IN 2018 IN GROTE GETALE GAAN BEZOEKEN!

ALGEMENE SPELREGELS

 • Exposanten nemen deel aan een totaalconcept: producten of diensten zijn zichtbaar in het park, men vindt informatie over de producten/diensten op de website en de producten en diensten staan in de webshop;
 • De exposant stelt zijn producten om niet ter beschikking aan Appeltern om nieuwe tuinen inclusief het toegepaste product te kunnen laten zien, oftewel het is dan in eigendom van Appeltern;
 • Exposeren is niet gratis. Afhankelijk van bewerking en productgroep worden per exposant individueel de kosten per jaar berekend. Opzegging uiterlijk vier maanden voor het nieuwe jaar (1 januari 2018);
 • Exposeren is niet voor elke partij mogelijk. We bewaken het onderscheidend vermogen van de exposant en collega exposanten. Er moet met de expositie sprake zijn van een meerwaarde voor het park en het totaalconcept;
 • Exposeren is kiezen voor een meerjarige samenwerking. Exposeren middels het Appeltern platform doe je om zoveel mogelijk publiciteit voor je product en/of diensten te verkrijgen, maar de expositie is ook bedoeld om het concept te verrijken. De tuinen in het park moeten een actueel beeld geven van de Nederlandse tuinmarkt. Vernieuwing van tuinen met eigentijdse materiaalinpassingen zijn daarbij een vereiste;
 • Exposanten ontvangen een samenwerkingsovereenkomst waar de afspraken op hoofdlijnen in worden vastgelegd.

SPELREGELS VOOR DEELNAME AAN APPELTERN PARKEXPOSITIE

 • In overleg met de exposant maakt Appeltern een keuze voor één of meerdere producten qua kleur, formaat en uitstraling. Appeltern bepaalt in overleg de locatie en tuinsituatie waarin het product (de producten) getoond wordt;
 • De exposant draagt de kosten voor de inpassing/plaatsing. Appeltern zorgt voor de juiste tuinomgeving en het onderhoud;
 • Tenzij anders overeengekomen stelt de exposant het product (de producten) om niet ter beschikking aan Appeltern;
 • Behalve reguliere (aan het product verbonden) merkplaatjes worden geen verwijzingen op de producten
  aangebracht;
 • De tentoongestelde exposantproducten staan er te allen tijde voor eigen rekening en risico van de exposant;
 • Appeltern houdt de producten schoon. De exposant bewaakt de technische kant van de producten (schilderwerk, functioneren, pompjes, etc), op aangeven van onze tuindienst;
 • Het energieverbruik dat met de expositie gemoeid is, wordt separaat doorberekend.

SPELREGELS VOOR DEELNAME AAN DE APPELTERN WEBSITE

 • De exposant dient algemene info over bedrijf/organisatie en producten aan te leveren zoals foto’s en filmpjes in hoogst mogelijke resolutie en inspirerende kwaliteit.
 • Appeltern schrijft naar eigen inzicht de adviesverhalen (advertorials) en maakt alle digitale verbindingen binnen het Appeltern-platform;
 • De exposant ontvangt een partnerlogo (banner) om vanuit de eigen website te linken naar appeltern.nl. Dit logo dient te verwijzen naar de partnerpagina van de deelnemende exposant, hier wordt namelijk alles verzameld;
 • Het partnerlogo mag ook gebruikt worden op briefpapier, in productbrochures, in Apps, op Social Media, advertenties, etc;
 • De exposant controleert en bewaakt zijn/haar eigen exposantinformatie op Appeltern.nl en in de Appeltern webshop (op feitelijke onjuistheden en wijzigingen in het actuele leveringsprogramma). wijzigingen kunnen doorgegeven worden en zullen door appeltern worden uitgevoerd/aangepast.

SPELREGELS VOOR DEELNAME AAN DE APPELTERN WEBWINKEL

 • Voor deelname in de webshop(s) worden nu nog meerdere modules ingezet:
  1. Rechtstreekse verkoop met inbegrepen marge voor Appeltern;
  2. Indirecte verkoop waarbij een webshop bezoeker via een offertemodule wordt doorverwezen naar exposant. De afhandeling, bewerking geschiedt ook door de exposant zelf;
  3. Wel of geen merknaamvermelding bij te koop aangeboden product;
 • Alle bewegingen in de webshop worden geregistreerd. Uit de bevindingen wordt de juiste methodiek per exposant bepaald;
 • De exposant zorgt voor de juiste aanlevering van beelden en omschrijvingen.
 • De webshopbeheerder, Wander van Laar, bepaalt welke producten worden getoond en op welke plaats in de winkel;
 • De exposant is verantwoordelijk voor de juiste prijsvoering. Prijswijzigingen kunnen niet worden doorberekend nadat een aankooptransactie is voltooid;
 • De exposant zorgt voor de levering van het bestelde product en dient daarbij gebruik te maken van de door Appeltern geleverde (verstrekte) pakbon.

EXTRA EXPOSURE

 • Voor Social Media acties, afhangend van welk pakket je bij Appeltern afneemt, worden (in principe) geen extra kosten berekend. Een actie dient per saldo immers meerdere doelen: aandacht voor het product i.c.m. inspirerende/informatieve uitingen voor het tuinieren (of ‘Appeltern’). Aangedragen ideeën worden door de marketingafdeling van Appeltern beoordeeld en worden naar eigen inzicht uitgevoerd (of niet).
 • Voor extra exposure via tentoonstellingsplaatsen (informatiecentrum); events of verzamelplaatsen in het park gelden maatwerktarieven en afspraken;
 • Een exposant kan geen aanspraak maken op extra exposure.

PRIVILEGES

 • Een exposant ontvangt, afhankelijk van het afgenomen pakket, vrijkaarten voor twee personen per jaar. Het is de bedoeling dat deze kaarten zoveel mogelijk gespreid dus niet ineens aan (bijvoorbeeld) een zangkoor of voetbalvereniging worden weggegeven;
 • Voor extra kaarten of ontvangsten met koffie/gebak, lunch enz. Worden sterk gereduceerde aanbiedingen gedaan. Informeer naar de mogelijkheden;
 • Een exposant is altijd welkom met persoonlijke gasten. Een telefoontje vooraf aan de receptie van Appeltern wordt op prijs gesteld;
 • Exposanten genieten voorrang bij een vertegenwoordiging op door ons georganiseerde evenementen en themadagen;
 • Exposanten mogen hun producten in de natuurlijke omgeving van Appeltern fotograferen en deze foto’s gebruiken voor brochures, websites, etc. Zolang de samenwerking van kracht is;
 • Exposanten kunnen in de tuinen van Appeltern speciale dealerdagen, workshops of productpresentaties organiseren. Voor dergelijke evenementen worden sterk gereduceerde aanbiedingen gedaan, informeer naar de mogelijkheden!