De Tuinen van Appeltern
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern
Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark

Het proces

Een nieuwe tuin, hoe gaat dat in zijn werk?

Wensen

Nadat u heeft gekozen voor een Dutch Quality Gardens Hovenier volgt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis of op het bedrijf van de Dutch Quality Gardens Hovenier. Is het gesprek op het bedrijf van de hovenier dan krijgt u gelijk een indruk van het bedrijf en de hovenier kan u een aantal materiaalsuggesties laten zien.

De hovenier inventariseert uw wensen en ideeën en toont u referentiebeeld en voorbeelden van zijn werk. Vervolgens zal de hovenier uw tuin, huis en alle randvoorwaarden die nodig zijn voor het ontwerp inmeten.

Ontwerp

Wilt u dat de Dutch Quality Gardens Hovenier een ontwerp gaat maken dan verstrekt u deze een ontwerpopdracht. De kosten voor het ontwerp worden bepaald en hierbij worden standaard tarieven gehanteerd. Vanuit De Tuinen van Appeltern ontvangt u een ontwerpboekje waarmee u het ontwerp kunt toetsen op de belangrijkste basisvoorwaarden voor een optimale tuinbeleving. Heeft de hovenier zijn ontwerp gereed dan volgt de presentatie van het ontwerp.

Werkomschrijvende offerte

Als al uw wensen op creatieve wijze in het ontwerp zijn vertaald kunt u besluiten om een offerte aan te vragen voor de realisatie. Uiteraard kunt u de realisatie ook zelf ter hand nemen.

De werkomschrijvende offerte wordt u vrijblijvend aangeboden. Alle onderdelen inclusief materiaalkeuze, hoeveelheid en constructieaanpak staan omschreven. Ook de realisatietermijn, garantieregelingen, betalingsvoorwaarden en geldigheidsduur van de offerte zijn hierin opgenomen. De offerte wordt punt voor punt met u doorgesproken aan de hand van het ontwerp. Als u met de offerte kunt instemmen wordt u een opdrachtbevestiging voorgelegd met daarin ook de planning van de werkzaamheden en de aanvangsdatum.

Aanleg

De realisatie wordt op het overeengekomen tijdstip uitgevoerd. Er is altijd een vast aanspreekpunt op de werkvloer waarmee u de werkzaamheden kunt doorspreken. Uiteraard kunt u daar ook voor alle mogelijke vragen over het werk terecht.

Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd is er een opleveringsgesprek waarbij u samen met de Dutch Quality Gardens Hovenier de tuin doorloopt en controleert op eventuele onvolmaaktheden of gewenste aanvullingen. Na de oplevering ontvangt u vanuit De Tuinen van Appeltern een Tuinonderhoudsboekje en een klanttevredenheidsonderzoek van de Dutch Quality Gardens Hovenier.

Nazorg

In overleg met de Dutch Quality Gardens Hovenier bepaald u de nazorg voor uw tuin. Ook geeft hij u graag advies en/of instructies om een deel van de jaarlijkse snoei- en/of onderhoudswerkzaamheden zelf uit te voeren.

>> Terug naar homepage